Tin tức - Sự kiện

Thời gian, địa điểm chương trình Lễ hội Hoa Lư 2019

12/04/2019 7 Lượt xem

Chính sách ưu đãi đầu tư

Bổ sung ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh NInh Bình

29/03/2016 1307 Lượt xem

Dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục các dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Ninh Bình

15/12/2015 1787 Lượt xem

Dự án kêu gọi đầu tư

02/11/2014 705 Lượt xem