Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Hoạt động phong trào cơ quan

Các đồng chí Chủ nhiệm UBKH, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ