Các quy hoạch, kế hoạch

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình

06/12/2019 337 Lượt xem

Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019

25/12/2018 238 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

25/12/2018 241 Lượt xem

Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh đến năm 2030, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

16/11/2018 700 Lượt xem

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025

13/11/2018 856 Lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

05/10/2018 690 Lượt xem

Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

05/10/2018 910 Lượt xem

Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

02/10/2018 766 Lượt xem

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

01/10/2018 433 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

01/10/2018 401 Lượt xem

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư....

01/10/2018 287 Lượt xem

Nghị quyết về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020

01/10/2018 265 Lượt xem

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

01/10/2018 334 Lượt xem

QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

28/08/2014 3605 Lượt xem

Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Ninh Bình

20/08/2014 1705 Lượt xem

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

29/07/2014 1602 Lượt xem

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

01/07/2014 955 Lượt xem

Thứ hai, 06/04/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

404382

Trực tuyến 5

Hôm nay 30

Hôm qua 189