Các quy hoạch, kế hoạch

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình

24/12/2020 110 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình

24/12/2020 83 Lượt xem

Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch KCN Gián Khẩu

07/12/2020 61 Lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

01/06/2020 559 Lượt xem

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm

20/02/2020 508 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình

06/12/2019 1374 Lượt xem

Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019

25/12/2018 717 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

25/12/2018 697 Lượt xem

Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh đến năm 2030, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

16/11/2018 1058 Lượt xem

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025

13/11/2018 1533 Lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

05/10/2018 1028 Lượt xem

Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

05/10/2018 1225 Lượt xem

Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

02/10/2018 1105 Lượt xem

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

01/10/2018 681 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

01/10/2018 717 Lượt xem

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư....

01/10/2018 448 Lượt xem

Nghị quyết về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020

01/10/2018 479 Lượt xem

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

01/10/2018 607 Lượt xem

QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

28/08/2014 3874 Lượt xem

Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Ninh Bình

20/08/2014 1897 Lượt xem

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

29/07/2014 1799 Lượt xem

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

01/07/2014 1126 Lượt xem

Thứ sáu, 26/02/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

439068

Trực tuyến 5

Hôm nay 60

Hôm qua 108