Dịch vụ công mức độ 2

Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp

09/08/2018 957 Lượt xem

TT Thành phần thể thức Phông (font) chữ Cỡ chữ Kiểu chữ Ví dụ
1 Quốc hiệu Times New Roman
Times New Roman
13
13
Đậm và in hoa
Đậm và in thường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2 Tên cơ quan cấp Times New Roman
Times New Roman
13
13
Thường và in hoa
Đậm và in hoa
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
3 Tên Giấy chứng nhận Times New Roman 14 Đậm và in hoa GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN
4 Các nội dung ghi sẵn trên mẫu Times New Roman 14 Thường Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ……….
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …
5 Các nội dung của từng doanh nghiệp Times New Roman
Times New Roman
14
14
Đậm và in hoa
Thường
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TIẾN THÀNH
Địa chỉ trụ sở chính: Số 195b, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Times New Roman 14 In hoa Họ và tên: NGUYỄN VĂN A
6 Thành viên công ty Times New Roman 14 In hoa NGUYỄN VĂN A
7 Chi nhánh, văn phòng đại diện Times New Roman 14 In hoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
HUY HOÀNG TẠI NGHỆ AN
Times New Roman 14 Thường Số 2, đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
8 Thể thức đề ký Times New Roman 13 Đậm và in hoa TRƯỞNG PHÒNG
9 Họ tên người ký Times New Roman 13 Đậm và in thường Nguyễn Thùy Linh
10 Ngày cấp Times New Roman 14 Thường và in nghiêng Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm ……
Đăng ký thay đổi lần thứ: …. ngày … tháng … năm ……

Thứ năm, 29/07/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

466446

Trực tuyến 3

Hôm nay 89

Hôm qua 154