Dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục các dự án ưu tiên thu hút và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Ninh Bình

15/12/2015 1786 Lượt xem

Dự án kêu gọi đầu tư

02/11/2014 704 Lượt xem