Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

26/09/2018 3525 Lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH

 

Stt

Họ và tên

Tên phòng

Hộp thư công vụ

1

Đinh Thị Thuý Ngần

Lãnh đạo Sở

ngandtt.khdt@ninhbinh.gov.vn

2

Bùi Minh Đức

Lãnh đạo Sở

ducbm.khdt@ninhbinh.gov.vn

3

Đỗ Văn Phong

Lãnh đạo Sở

phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn

4

Tạ Hoàng Hùng

Lãnh đạo Sở

hungth.khdt@ninhbinh.gov.vn

5

Lê Văn Đắc

Văn phòng

daclv.khdt@ninhbinh.gov.vn

6

Trịnh Xuân Nghĩa

Văn phòng

nghiatx.khdt@ninhbinh.gov.vn

7

Ninh Thị Thanh Hương

Văn phòng

huongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn

8

Đỗ Thị Kim Quế

Văn phòng

quedtk.khdt@ninhbinh.gov.vn

9

Lê Thành Trung

Văn phòng

trunglt.khdt@ninhbinh.gov.vn

10

Đinh Thị Ngọc Anh

Văn phòng

anhdtn.khdt@ninhbinh.gov.vn

11

Phạm Thị Huế

Văn phòng

huept.khdt@ninhbinh.gov.vn

12

Vũ Hải Trần

Thanh tra

tranvh.khdt@ninhbinh.gov.vn

13

Cao Thị Thu Phương

Thanh tra

phuongctt.khdt@ninhbinh.gov.vn

14

Nguyễn Tiến Thịnh

Thanh tra

thinhnt.khdt@ninhbinh.gov.vn

15

Trần Xuân Trang

Thanh tra

trangtx.khdt@ninhbinh.gov.vn

16

Lê Minh Tiến

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

tienlm.khdt@ninhbinh.gov.vn

17

Ninh Thị Thu Phương

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

phuongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn

18

Nhữ Văn Quang

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

quangnv.khdt@ninhbinh.gov.vn

19

Nguyễn Thị Kim Liên

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

lienntk.khdt@ninhbinh.gov.vn

20

Bùi Đức Chung

Phòng Kinh tế ngành

chungbd.khdt@ninhbinh.gov.vn

21

Mai Thanh Thảo

Phòng Kinh tế ngành

thaomt.khdt@ninhbinh.gov.vn

22

Ninh Thị Ngọc Anh

Phòng Kinh tế ngành

anhntn.khdt@ninhbinh.gov.vn

23

Trịnh Thị Kim Thoa

Phòng Kinh tế ngành

thoattk.khdt@ninhbinh.gov.vn

24

An Quang Trung

Phòng Khoa giáo, Văn xã

trungaq.khdt@ninhbinh.gov.vn

25

Nguyễn Thị Thuỳ An

Phòng Khoa giáo, Văn xã

anntt.khdt@ninhbinh.gov.vn

26

Nguyễn Văn Kiên

Phòng Khoa giáo, Văn xã

kiennv.khdt@ninhbinh.gov.vn

27

Lương Văn Tú

Phòng Khoa giáo, Văn xã

tulv.khdt@ninhbinh.gov.vn

28

Nguyễn Ngọc Sơn

Phòng Khoa giáo, Văn xã

sonnn.khdt@ninhbinh.gov.vn

29

Lã Văn Bình

Phòng Thẩm định và Giám sát

binhlv.khdt@ninhbinh.gov.vn

30

Dương Đức Nghĩa

Phòng Thẩm định và Giám sát

nghiadd.khdt@ninhbinh.gov.vn

31

Trịnh Thị Ngọc Tú

Phòng Thẩm định và Giám sát

tuttn.khdt@ninhbinh.gov.vn

32

Phạm Liên Sơn

Phòng Thẩm định và Giám sát

sonpl.khdt@ninhbinh.gov.vn

33

Phan Tiến Thành

Phòng Thẩm định và Giám sát

thanhpt.khdt@ninhbinh.gov.vn

34

Đỗ Thị Hiền

Phòng Đăng ký kinh doanh

hiendt.khdt@ninhbinh.gov.vn

35

Phạm Thị Cam

Phòng Đăng ký kinh doanh

campt.khdt@ninhbinh.gov.vn 

36

Trần Đức Mạnh

Phòng Đăng ký kinh doanh

manhtd.khdt@ninhbinh.gov.vn 

37

Chu Văn Tiến

Phòng Đăng ký kinh doanh

tiencv.khdt@ninhbinh.gov.vn

38

Trương Thị Mai Hạnh

Phòng Đăng ký kinh doanh

hanhttm.khdt@ninhbinh.gov.vn

39

Đinh Xuân Quảng

Phòng Đăng ký kinh doanh

quangdx.khdt@ninhbinh.gov.vn

40

Phạm Vũ Duy

Phòng Đăng ký kinh doanh

duypv.khdt@ninhbinh.gov.vn

41

Trần Thị Tuyến

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

tuyentt.khdt@ninhbinh.gov.vn

42

Nguyễn Thị Như Trang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

trangntn.khdt@ninhbinh.gov.vn

43

Tống Hữu Trâm

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

tramth.khdt@ninhbinh.gov.vn

44

Phạm Bằng Giang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

giangpb.khdt@ninhbinh.gov.vn

45

Vũ Nữ Ánh Dương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

duongvna.khdt@ninhbinh.gov.vn

46

Phạm Minh Châm

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

champm.khdt@ninhbinh.gov.vn

47

Đinh Đức Tấn

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

tandd.khdt@ninhbinh.gov.vn

48

Phan Thanh Lâm

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

lampt.khdt@ninhbinh.gov.vn

49

Nguyễn Thị Phương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

phuongnt.khdt@ninhbinh.gov.vn

50

Tường Thị Thanh Nhàn

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

nhanttt.khdt@ninhbinh.gov.vn

51

Vũ Thuỳ Dương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

duongvt.khdt@ninhbinh.gov.vn

52

Phạm Thị Phương Dung

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

dungptp.khdt@ninhbinh.gov.vn

53

Phạm Ngọc Nam

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

nampn.khdt@ninhbinh.gov.vn

54

Lê Thanh Hải

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

hailt.khdt@ninhbinh.gov.vn

55

Ngô Thị Thu Quyên

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quyennt.khdt@ninhbinh.gov.vn

56

Đinh Thị Minh Thu

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

thudtm.khdt@ninhbinh.gov.vn

57

Đỗ Văn Nguyện

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

nguyendv.khdt@ninhbinh.gov.vn

58

Lê Quang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quangl.khdt@ninhbinh.gov.vn

59

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

hoantt.khdt@ninhbinh.gov.vn

60

Nguyễn Lê Quang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

lequang.khdt@ninhbinh.gov.vn

61

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quynhntx.khdt@ninhbinh.gov.vn

62

Lê Minh Phượng

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

phuonglm.khdt@ninhbinh.gov.vn

63

Vũ Huy Toàn

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

toanvh.khdt@ninhbinh.gov.vn

 

 

Thứ tư, 19/01/2022

Lịch công tác

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

503941

Trực tuyến 3

Hôm nay 6

Hôm qua 122