Phòng, đơn vị trực thuộc

Các phòng, đơn vị trực thuộc

12/07/2018 201 Lượt xem

1. Văn phòng Sở 
    Chánh Văn phòng: Nguyễn Toàn Thắng
    Điện thoại Văn phòng: 0229.3871.156
    Điện thoại phòng Chánh Văn phòng Sở: 0229.3874.055

2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp Kinh tế - Xã hội
   Trưởng phòng: Tạ Hoàng Hùng
 
3. Phòng Kế hoạch Văn xã
    Trưởng phòng: Đỗ Thị Hiền
    Điện thoại: 0229.3872.445

4. Phòng Kinh tế đối ngoại
    Trưởng phòng: Nguyễn Minh An
    Điện thoại: 0229.3874.913

5. Phòng Kinh tế ngành
    Trưởng phòng: Bùi Đức Chung
    Điện thoại: 0229.3874.905

    Phó Trưởng phòng: Ninh Thị Thu Phương
    Điện thoại: 0229.3871.655

6. Phòng Đăng ký kinh doanh
    Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Thuỷ
    Điện thoại: 0229.3880.204

7. Phòng Thanh tra
    Trưởng phòng: Vũ Hải Trần
    Điện thoại: 0229 3871.653

8. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình
    Giám đốc Trung tâm: Trần Thị Tuyến
    Điện thoại: 0229.2240.269

9. Phòng Thẩm định và GSĐT 
    Trưởng phòng: Lã Văn Bình
    Điện thoại: 0229.3874.912

10. Phòng Pháp chế
    Trưởng phòng: Lê Văn Đắc
    Điện thoại: 0229.3871.496


Bộ phận một cửa: 0229.6339019    (Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp)

Số máy trực ngoài giờ: 0229.3883.134