Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

"Việc đánh giá của quý vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết Thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn".

Kết quả đánh giá Năm 2019

(Đã có 2 lượt đánh giá)

Hài lòng: 2 (100 %)

Chưa hài lòng: 0 (0 %)

Ý kiến khác: 0 (0 %)

Kết quả đánh giá theo lĩnh vực

STT Lĩnh vực giao dịch Kết quả đánh giá
Hài lòng
(1)
Chưa hài lòng
(2)
Ý kiến khác
(3)
Tổng số lượt đánh giá
((4) = (1) + (2) + (3))
1 Lĩnh vực đăng ký dinh doanh 2 0 0 2
2 Lĩnh vực đầu tư 0 0 0 0
3 Lĩnh vực xây dựng cơ bản 0 0 0 0

Thứ bảy, 14/12/2019

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

390946

Trực tuyến 4

Hôm nay 48

Hôm qua 97