Lịch công tác lãnh đạo

Lịch công tác tuần 38 [20/09 - 26/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ ba
21/09
14:00: GM v/v thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu phía Đông, phía Tây đường sắt Bắc - Nam và hai bờ sông Vân từ cầu Vân Giang đến cầu Lim (2414/MH-SXD)
Thứ tư
22/09
07:30: GM thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XV (38/GM-BKTNS)
Thứ năm
23/09
08:00: GM tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (174/GM-UBND)

Lịch công tác tuần 37 [13/09 - 19/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ ba
14/09
08:00: GM hội nghị trực tuyến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 (163/GM-UBND)
14:00: Giấy mời dự HN trực tuyến do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì về tình hình triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (166/GM-UBND))
Thứ tư
15/09
09:00: GM dự Hội nghị trực tuyến Lễ công bố Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức (167/GM-UBND)
Thứ sáu
17/09
14:00: V/v tham dự Hội nghị triển khai chương trình hành động và kế hoạch thi đua toàn Ngành kế hoạch và đầu tư giai đoạn 2021-2025

Lịch công tác tuần 36 [06/09 - 12/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ tư
08/09
08:00: GM dự hội nghị kiểm tra điều kiện thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản ứng dụng công nghệ (182/GM-UBND)
14:00: Mời họp về việc nghiên cứu quy mô, hướng tuyến, phương án đầu tư tuyến đường Đông - Tây giai đoạn II đoạn từ Kim Sơn - Tam Điệp (339/MH-KHĐT)
Thứ năm
09/09
14:00: Mời họp dự án xây dựng Trường Trung cấp Y – Dược Tôn Thất Tùng của Trường Trung cấp Y – Dược Tôn Thất Tùng (lần 3) (341/MH-KHĐT)
Thứ sáu
10/09
08:00: GM về chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất huyện Yên Khánh (170/GM-STNMT)

Lịch công tác tuần 38 [20/09 - 26/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ năm
23/09
07:30: V/v triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát vào 7h30-23/9/2021 tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình

Lịch công tác tuần 37 [13/09 - 19/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ ba
14/09
08:00: GM hội nghị trực tuyến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 (163/GM-UBND)

Lịch công tác tuần 39 [27/09 - 03/10/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
27/09
08:00: GM dự kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV,nhiệm kỳ 2021-2026 (40/GM-TTHĐ) 2899

Lịch công tác tuần 38 [20/09 - 26/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ sáu
24/09
07:30: V/v mời dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (427-CV/TU) 2899

Lịch công tác tuần 37 [13/09 - 19/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
13/09
07:30: V/v mời dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy (411-CV/TU) 2899
14:00: V/v mời dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy (411-CV/TU) 2899
Thứ ba
14/09
08:00: GM hội nghị trực tuyến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 (163/GM-UBND) 2899
14:00: GM tham gia Đoàn kiểm tra tiến độ huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (165/GM-UBND) 2899
Thứ năm
16/09
08:00: GM dự HN trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác Xây dựng và hoàn thiện thể chế (168/GM-UBND) 2899

Lịch công tác tuần 36 [06/09 - 12/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
06/09
08:00: Mời họp hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Nho Quan kết nối đường tỉnh ĐT.479 với Quốc lộ 12B (29/MH-HĐTĐ) 2899
Thứ tư
08/09
14:00: Giấy mời dự hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình (159/GM-UBND) 2899
Thứ năm
09/09
07:30: Giấy mời dự hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ triển khai đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng công tác tháng 9 (158/GM-UBND) 2899
Thứ sáu
10/09
09:00: GM dự HN Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (161/GM-UBND) 2899

Lịch công tác tuần 38 [20/09 - 26/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ tư
22/09
14:00: GM thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XV (38/GM-BKTNS)
Thứ năm
23/09
08:30: GM thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XV (38/GM-BKTNS)
14:00: GM tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (174/GM-UBND)
Thứ sáu
24/09
07:00: Kiểm tra giám sát năm 2021 của thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình
07:30: Dự diễn tập QPAN Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
08:00: GM tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (175/GM-UBND)
14:00: GM tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (175/GM-UBND)

Lịch công tác tuần 37 [13/09 - 19/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ ba
14/09
08:00: GM hội nghị trực tuyến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 (163/GM-UBND)
Thứ tư
15/09
08:00: GM tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát HN, HCN năm 2021 (1633/GM-BCĐ)

Lịch công tác tuần 36 [06/09 - 12/09/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ năm
09/09
08:00: Dự hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo: “Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2040” (49/MH-SKHCN)

Lịch công tác tuần 39 [27/09 - 03/10/2021]

Ngày tổ chức Lãnh đạo Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
27/09
Đinh Thị Thúy Ngần 08:00: GM dự kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV,nhiệm kỳ 2021-2026 (40/GM-TTHĐ) 2899

Lịch công tác tuần 38 [20/09 - 26/09/2021]

Ngày tổ chức Lãnh đạo Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ ba
21/09
Bùi Minh Đức 14:00: GM v/v thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu phía Đông, phía Tây đường sắt Bắc - Nam và hai bờ sông Vân từ cầu Vân Giang đến cầu Lim (2414/MH-SXD)
Thứ tư
22/09
Bùi Minh Đức 07:30: GM thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XV (38/GM-BKTNS)
Tạ Hoàng Hùng 14:00: GM thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XV (38/GM-BKTNS)
Thứ năm
23/09
Bùi Minh Đức 08:00: GM tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (174/GM-UBND)
Đỗ Văn Phong 07:30: V/v triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát vào 7h30-23/9/2021 tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Tạ Hoàng Hùng 08:30: GM thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XV (38/GM-BKTNS)
14:00: GM tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (174/GM-UBND)
Thứ sáu
24/09
Đinh Thị Thúy Ngần 07:30: V/v mời dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (427-CV/TU) 2899
Tạ Hoàng Hùng 07:00: Kiểm tra giám sát năm 2021 của thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình
07:30: Dự diễn tập QPAN Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
08:00: GM tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (175/GM-UBND)
14:00: GM tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (175/GM-UBND)

Thứ năm, 23/09/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

475505

Trực tuyến 8

Hôm nay 63

Hôm qua 188