Link tải bộ cài BKAV Endpoind

18/02/2020 2 Lượt xem

BỘ CÀI CHỮ KÝ SỐ (PHẦN MỀM VNPT-iOffice)

16/02/2020 7 Lượt xem

Biểu mẫu gửi kèm Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019

22/11/2019 65 Lượt xem

Biểu kèm khung hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

23/09/2019 129 Lượt xem

Văn bản QPPL về hoạt động Quy hoạch

17/07/2019 118 Lượt xem

Thiết kế phòng truyền thống

02/05/2019 128 Lượt xem

Biểu mẫu đăng ký tham gia hội thi đồng bằng Sông Hồng năm 2019

02/05/2019 119 Lượt xem

Mẫu đề xuất, giấy đi đường, thủ tục thanh toán

09/04/2019 139 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua năm 2019

12/12/2018 186 Lượt xem

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

10/12/2018 205 Lượt xem

Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

05/12/2018 167 Lượt xem

Mẫu mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

03/10/2018 222 Lượt xem

Biểu mẫu cập nhật phụ biểu báo cáo Giám sát đầu tư

07/09/2018 458 Lượt xem

Mẫu đăng ký chữ ký số cá nhân

02/08/2018 204 Lượt xem

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

27/12/2017 305 Lượt xem

Mẫu bản kê khai tài sản

17/11/2017 298 Lượt xem

418/QĐ-UBND

22/11/2017 510 Lượt xem

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

29/03/2017 312 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua năm 2017

28/11/2016 330 Lượt xem

Biểu mẫu kèm theo kế hoạch số 148-KH/ĐU ngày 04/11/2014 của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh

11/11/2016 373 Lượt xem

Mẫu đánh giá công chức, kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/11/2016 291 Lượt xem

Bộ Thủ tục hành chính theo Quyết định số 492/QĐ-UBND

28/02/2017 373 Lượt xem

Biểu mẫu Khung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017

10/11/2016 409 Lượt xem

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

04/07/2016 533 Lượt xem

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

09/06/2016 678 Lượt xem

Mẫu kiểm tra, làm lại thẻ đảng viên

16/03/2016 364 Lượt xem

Biểu mẫu rà soát chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020

10/03/2016 434 Lượt xem

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

24/12/2015 1011 Lượt xem

Mẫu kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/12/2015 349 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua các phòng

09/12/2015 317 Lượt xem

Mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và mẫu kê khai tài sản năm 2015

30/11/2015 380 Lượt xem

Thứ ba, 25/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

399312

Trực tuyến 9

Hôm nay 121

Hôm qua 164