ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2030

27/03/2020 14 Lượt xem

Link tải bộ cài BKAV Endpoind

18/02/2020 13 Lượt xem

BỘ CÀI ỨNG DỤNG KÝ SỐ TRÊN HỆ THỐNG VNPT-iOffice

01/04/2020 32 Lượt xem

Biểu mẫu gửi kèm Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019

22/11/2019 86 Lượt xem

Biểu kèm khung hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

23/09/2019 159 Lượt xem

Văn bản QPPL về hoạt động Quy hoạch

17/07/2019 141 Lượt xem

Thiết kế phòng truyền thống

02/05/2019 147 Lượt xem

Biểu mẫu đăng ký tham gia hội thi đồng bằng Sông Hồng năm 2019

02/05/2019 133 Lượt xem

Mẫu đề xuất, giấy đi đường, thủ tục thanh toán

09/04/2019 163 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua năm 2019

12/12/2018 209 Lượt xem

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

10/12/2018 227 Lượt xem

Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

05/12/2018 180 Lượt xem

Mẫu mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

03/10/2018 246 Lượt xem

Biểu mẫu cập nhật phụ biểu báo cáo Giám sát đầu tư

07/09/2018 490 Lượt xem

Mẫu đăng ký chữ ký số cá nhân

02/08/2018 225 Lượt xem

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

27/12/2017 330 Lượt xem

Mẫu bản kê khai tài sản

17/11/2017 323 Lượt xem

418/QĐ-UBND

22/11/2017 529 Lượt xem

Mẫu giấy đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

29/03/2017 337 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua năm 2017

28/11/2016 346 Lượt xem

Biểu mẫu kèm theo kế hoạch số 148-KH/ĐU ngày 04/11/2014 của Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh

11/11/2016 385 Lượt xem

Mẫu đánh giá công chức, kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/11/2016 317 Lượt xem

Bộ Thủ tục hành chính theo Quyết định số 492/QĐ-UBND

28/02/2017 395 Lượt xem

Biểu mẫu Khung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017

10/11/2016 429 Lượt xem

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

04/07/2016 550 Lượt xem

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

09/06/2016 692 Lượt xem

Mẫu kiểm tra, làm lại thẻ đảng viên

16/03/2016 385 Lượt xem

Biểu mẫu rà soát chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020

10/03/2016 459 Lượt xem

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

24/12/2015 1031 Lượt xem

Mẫu kê khai tài sản, bổ sung lý lịch

09/12/2015 368 Lượt xem

Mẫu đăng ký thi đua các phòng

09/12/2015 332 Lượt xem

Mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và mẫu kê khai tài sản năm 2015

30/11/2015 401 Lượt xem

Thứ hai, 06/04/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

404377

Trực tuyến 4

Hôm nay 25

Hôm qua 189