Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I và tháng 4/2020, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của quý II năm 2020

04/05/2020 96 Lượt xem

Kế hoạch phòng, chống dịch nCoV và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

14/02/2020 243 Lượt xem

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở

03/01/2020 85 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

12/12/2019 292 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

10/10/2019 331 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

09/09/2019 309 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

15/08/2019 289 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

17/07/2019 183 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

10/05/2019 116 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019

06/03/2019 93 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

09/01/2019 1360 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

20/06/2018 1589 Lượt xem

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở

14/01/2018 1450 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017

06/01/2018 1416 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

29/06/2017 1107 Lượt xem

Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015

11/01/2016 1847 Lượt xem

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

11/01/2016 1690 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

09/12/2014 1547 Lượt xem

Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

05/09/2014 1807 Lượt xem

Thứ năm, 16/07/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

416460

Trực tuyến 6

Hôm nay 11

Hôm qua 137