Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

09/01/2019 1233 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

20/06/2018 1410 Lượt xem

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở

14/01/2018 1358 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017

06/01/2018 1336 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

29/06/2017 1025 Lượt xem

Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015

11/01/2016 1744 Lượt xem

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

11/01/2016 1598 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

09/12/2014 1446 Lượt xem

Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

05/09/2014 1712 Lượt xem

Thứ bảy, 14/12/2019

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

390942

Trực tuyến 9

Hôm nay 44

Hôm qua 97