Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch phòng, chống dịch nCoV và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

14/02/2020 16 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

12/12/2019 65 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

10/10/2019 105 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

09/09/2019 95 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

15/08/2019 79 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

17/07/2019 80 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

10/05/2019 34 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019

06/03/2019 27 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

09/01/2019 1265 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

20/06/2018 1465 Lượt xem

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở

14/01/2018 1379 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017

06/01/2018 1354 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

29/06/2017 1048 Lượt xem

Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015

11/01/2016 1766 Lượt xem

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

11/01/2016 1621 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

09/12/2014 1471 Lượt xem

Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

05/09/2014 1737 Lượt xem

Thứ ba, 25/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

399307

Trực tuyến 6

Hôm nay 116

Hôm qua 164