Hội nghị cán bộ công chức năm 2013

25/05/2013 830 Lượt xem

Hội nghị đã nghe Đồng chí Lê Xuân Thịnh - Phó Giám đốc Sở báo cáo Tổng kết công tác năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Năm 2012, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2012: Kinh tế tăng trưởng khá, GDP tăng trên 11%; sản xuất công nghiệp cơ bản được duy trì, khó khăn từng bước được tháo gỡ; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển mạnh; văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; công tác đối ngoại và hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm đẩy mạnh; xây dựng chính quyền được quan tâm, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
   Ngoài ra Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo, quyết định:
   - Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2013 của Đồng chí Phạm Ngọc Thịnh, Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Sở;
   - Báo cáo tổng kết năm 2012 của Ban thanh tra nhân dân;
   - Công bố các quyết định khen thưởng;
   Trong khuôn khổ Hội nghị, tập thể Sở đã thực hiện bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 -2014 theo đúng Quy chế dân chủ của Cơ quan.
   Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Chí Tình, Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở đã ghi nhận thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân thuộc Sở, đồng thời cũng chỉ đạo trong năm 2013, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động cần phát huy hơn nữa trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cải thiện tác phong làm việc để hoàn thành xuất nhiệm vụ chính trị mà cấp trên và nhân dân tin tưởng giao cho.

Thứ ba, 18/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

398272

Trực tuyến 4

Hôm nay 99

Hôm qua 170