Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

16/11/2016 507 Lượt xem

Chiều ngày 16/11,Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương cùng các thành viên là đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bộ Nội vụ; Ban Dân vận Trung ương.
 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí:Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian vừa qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, tạo được sự chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Từ đó trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên, các chương trình công tác lớn của cơ quan được đưa ra bàn thảo và đã thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực. 

Việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc sở và các phòng, đơn vị trực thuộc ngày càng hiệu quả hơn. Năm 2016 sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời quán triệt triển khai nghiêm túc tới cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan. 

Trong triển khai thực hiện QCDC, Sở đặc biệt quan tâm đến việc thông báo công khai để cán bộ công chức biết về chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan tới công việc của cơ quan; kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng; kinh phí hoạt động; các nội dung liên quan đến công tác nhân sự... 

Đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng. Trong năm không có đơn thư khiếu nại tố cáo của cán bộ công chức gửi tới Giám đốc sở, các kiến nghị trực tiếp liên quan đến điều kiện làm việc, phối hợp công tác đều được xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng quy định. 

Cùng với đó, Sở thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 212 thủ tục hành chính trong đó có 131 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm các nội dung về: việc gắn thực hiện quy chế dân chủ với các phong trào thi đua yêu nước, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDC, đánh giá rõ hơn về thực hiện cải cách hành chính tại Sở,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương đã ghi nhận các kết quả đã đạt được của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai thực hiện QCDC tại cơ sở trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, đồng chí 
nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần tiếp tục thực hiện để triển khai hiệu quả QCDC ở cơ sở tại đơn vị trong thời gian tới: tiếp tục phổ biến tuyên truyền về nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở nhất là Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định đã ban hành tại đơn vị đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và các quy định của nhà nước.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, hạn chế hồ sơ giải quyết trễ hẹn; nâng cao chất lượng của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của đơn vị; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra công chức trong thực thi công vụ, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân./.

Thứ ba, 18/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

398272

Trực tuyến 4

Hôm nay 99

Hôm qua 170