Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến hết ngày 25/5/2018

01/06/2018 115 Lượt xem

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến hết ngày 25/5/2018 như sau:

STT

Lĩnh vực, công việc

giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận

Số hồ sơ đã

giải quyết

Số hồ sơ đang

giải quyết

Trả đúng hạn

Trả quá hạn

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp

1.438

1.384

5

49

0

2

Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng

21

21

0

0

0

3

Đầu tư tại Việt Nam

77

69

5

3

0

4

Đấu thầu

25

25

0

0

0

5

Đầu tư bằng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

11

8

0

3

0

6

Đầu tư vào Nông nghiệp và nông thôn

0

0

0

0

0

 

Tổng

1.572

1.507

10

55

0

Thứ ba, 18/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

398272

Trực tuyến 4

Hôm nay 99

Hôm qua 170