Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến hết ngày 25/11/2018

30/11/2018 258 Lượt xem

 

STT

Lĩnh vực, công việc

giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận

Số hồ sơ đã

giải quyết

Số hồ sơ đang

giải quyết

Trả đúng hạn

Trả quá hạn

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp

3.590

3.531

9

50

0

2

Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng

33

33

0

0

0

3

Đầu tư tại Việt Nam

280

208

4

68

0

4

Đấu thầu (phê duyệt KH + bổ sung KH lựa chọn nhà thầu)

38

35

0

3

0

5

Đầu tư bằng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

17

17

0

0

0

6

Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

0

0

0

0

0

 

Tổng

3.958

3.824

13

121

0

Thứ sáu, 28/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

399738

Trực tuyến 3

Hôm nay 108

Hôm qua 120