Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến hết ngày 25/02/2018

02/03/2018 129 Lượt xem

STT

Lĩnh vực, công việc

giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận

Số hồ sơ đã

giải quyết

Số hồ sơ đang

giải quyết

Trả đúng hạn

Trả quá hạn

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp

545

525

2

18

0

2

Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng

4

4

0

0

0

3

Đầu tư tại Việt Nam

42

19

0

23

0

4

Đấu thầu

7

7

0

0

0

5

Đầu tư bằng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

1

0

0

1

0

6

Đầu tư vào Nông nghiệp và nông thôn (theo Nghị định số 210/2013/NÐ-CP)

0

0

0

0

0

 

Tổng

599

555

2

42

0

Thứ ba, 18/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

398283

Trực tuyến 7

Hôm nay 110

Hôm qua 170