Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến hết ngày 25/02/2019

28/02/2019 293 Lượt xem

STT

Lĩnh vực, công việc

giải quyết

Số hồ sơ tiếp nhận + số tồn kỳ trước

Số hồ sơ đã

giải quyết

Số hồ sơ đang

giải quyết

Trả đúng hạn

Trả quá hạn

Chưa đến hạn

Quá hạn

1

Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp

984

948

02

34

0

2

Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng

02

02

0

0

0

3

Đầu tư tại Việt Nam

146

79

02

65

0

4

Đấu thầu

0

0

0

0

0

5

Đầu tư bằng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

0

0

0

0

0

6

Lĩnh vực Nông nghiệp và nông thôn

1

0

0

1

0

 

Tổng

1.133

1.029

04

100

0

Thứ sáu, 28/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

399744

Trực tuyến 2

Hôm nay 114

Hôm qua 120