Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

30/10/2019 319 Lượt xem

    Nhận thức được tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019; Ban Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo sát sao việc áp dụng các hệ thống phần mềm như VNPT-iOffice, Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công đăng ký kinh doanh quốc gia nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, công dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đồng thời nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

   Để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan được đồng bộ, Sở đã ban hành các văn bản quy định về việc quản lý, sử dụng, quy trình thực hiện cụ thể: Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử liên thông; Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử; Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện.

   Do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và thực hiện nghiêm túc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan trong giai đoạn vừa qua đã đạt được những kết quả tích cực: Đã thực hiện tiếp nhận (trực tiếp và trực tuyến) và xử lý 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công của tỉnh; Duy trì giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia; đến nay đã thực hiện đầy đủ quy trình ban hành văn bản điện tử đối với văn bản của cơ quan (trừ văn bản mật) sử dụng chữ ký số của cơ quan và của cá nhân theo đúng quy định thay thế hoàn toàn văn bản giấy./.

Nguồn: Văn phòng Sở

Thứ năm, 16/07/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

416455

Trực tuyến 4

Hôm nay 6

Hôm qua 137