Xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI)

30/10/2019 235 Lượt xem

  Nhằm đánh giá năng lực điều hành của lãnh đạo sở, ban, ngành và chính quyền các huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo điều hành kinh tế, tạo động lực cải thiện chất lượng giải quyết các thủ  tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, hoàn thiện về thể chế, năng lực điều hành  góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Bình. Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về xây dựng, triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2019 và các năm tiếp theo.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao cho là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện xây dựng bộ chỉ số DDCI của tỉnh Ninh Bình bao gồm 8 chỉ số thành phần như sau: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động của sở, ban, ngành và địa phương; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý; Vai trò người đứng đầu.

  Đối tượng được đánh giá là các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có chức năng, nhiệm vụ liên quan nhiều đến cải thiện môi trường đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư, bao gồm  Nhóm các sở, ban, ngành và nhóm UBND cấp huyện, thành phố.

  Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (khoảng 700 -1.000 doanh nghiệp)

  Thời gian thực hiện: Tiến hành xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trong năm 2019; Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh…, xây dựng báo cáo đánh giá, xếp hạng, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2020 và Tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực canh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) trong năm 2021.

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN Ninh Bình

Thứ hai, 06/04/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

404373

Trực tuyến 3

Hôm nay 21

Hôm qua 189