Thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2020

30/10/2019 241 Lượt xem

  Trong năm 2019, thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình đã có những bước phát triển rõ nét, các nguồn lực đầu tư đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đây là kết quả sau nhiều nỗ lực cố gắng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chủ động xúc tiến đầu tư tại các thị trường đầu tư trọng tâm, trọng điểm của tỉnh. Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh trong Chương trình công tác xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được thực hiện đúng theo quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung vào quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh về địa lý, tài nguyên thiên nhiên, về các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh tập trung thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, CCN, công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất lắp ráp ô tô. Thực hiện cải cách, giải quyết các thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa liên thông" đối với các dự án đầu tư. Tổ chức các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đồng thời, tiếp đón, cung cấp tài liệu, giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư, các đoàn ngoại giao đến làm việc tại: Tập đoàn BenQ; Công ty Cổ phần Times Garden Việt Nam và Tập đoàn Khách sạn Marriott,….Ngoài ra, đơn vị còn chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các Báo, Tạp chí, Đài Truyền hình biên soạn và phát hành các tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức: cập nhật lại video, clip– Ninh Bình hội nhập và Phát triển bền vững, thực hiện các chuyên đề về nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên báo Ninh Bình, báo Đầu tư, thông tấn xã Việt Nam, tạp chí Hữu Nghị, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại... Các hoạt động xúc tiến đầu tư đã được triển khai có hiệu quả dẫn đến công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Ninh Bình trong năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực.

  Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 42 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt gần 7,2 nghìn tỷ đồng (trong đó: cấp mới trong các Khu công nghiệp là 8 dự án, tổng vốn đăng ký là 6,3 nghìn tỷ đồng; dự án ngoài các khu công nghiệp là 34 dự án, tổng vốn đăng ký là 823,15 tỷ đồng); cấp mới 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 1,84 nghìn tỷ đồng đưa số dự án FDI của tỉnh Ninh Bình lũy kế lên 71 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 1.350 triệu USD trong đó có 40 dự án vốn FDI đăng ký ngoài KCN với tổng số vốn đầu tư là 807,27 triệu USD và 31 dự án trong KCN với tổng vốn đầu tư 542,6 triệu USD. Đã thành lập mới 714 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 10,52% so với cung kỳ), với tổng số vốn đăng ký đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (tăng 2,15% so với cùng kỳ); có 122 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; 46 doanh nghiệp và 65 đơn vị trực thuộc giải thể; làm thủ tục đăng ký thay đổi cho 442 doanh nghiệp và 139 đơn vị trực thuộc.

  Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số bất cập, hạn chế trong công tác thu hút và quản lý đầu tư như: thiếu quỹ đất sạch để giới thiệu cho các nhà đầu tư, quá trình giải phóng mặt bằng bị kéo dài ảnh hướng đến tiến độ đầu tư, khó khăn trong việc thu hút các dự án có quy mô lớn; Chương trình xúc tiến đầu tư chưa được thực hiện thường xuyên trên quy mô các hội nghị, hội thảo lớn chuyên nghiệp; Công tác xúc tiến đầu tư mang tính chất cục bộ chưa thực sự tạo ảnh hưởng rộng lớn đến các nhà đầu tư.

  Vì vậy, nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, xúc tiến đầu tư năm 2020 tiếp tục bám sát và thực hiện đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thu hút vào các ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh, các dự án lớn, nộp ngân sách cao và có sức lan tỏa, hiệu quả trong hội nhập kinh tế quốc tế, ưu tiên thu đầu tư từ Tập đoàn công nghệ đứng đầu các chuỗi sản xuất, các đối tác có công nghệ cao. Đổi mới, đa dạng hóa các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ cùng với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó tập trung một giải pháp trọng tâm sau:

  Thứ nhất, tập trung thực hiện các Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

  Thứ hai, hướng dẫn, phối hợp với doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN,CCN để giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập quy hoạch, triển khai dự án đầu tư hạ tầng để tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.    

  Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách của tỉnh tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh. Tích cực đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

  Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đến các tầng lớp nhân dân, cộng động doanh nghiệp.

  Thứ năm, tăng cường liên kết vùng, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, để huy động tối đa nguồn lực đầu tư.

  Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành chính, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm nhiệm vụ xúc tiến đầu tư./.

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN Ninh Bình

Thứ năm, 16/07/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

416455

Trực tuyến 4

Hôm nay 6

Hôm qua 137