Tình hình sử dụng Hệ thống VNPT-iOffice và Cổng dịch công tỉnh Ninh Bình năm 2019

27/12/2019 297 Lượt xem

  1. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VNPT-IOFFICE

          Số lượng văn bản đã trao đổi qua hệ thống: 15.537 văn bản

          Trong đó: 11.562 văn bản đến và 3.975 văn bản đi

  1. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH NINH BÌNH

          Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận (cả trực tuyến và không trực tuyến) qua hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình: 213

          Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến: 29

          Số lượng hồ sơ đã giải quyết:  168 (Trong đó, Số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn: 167;Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 01; Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0; Số hồ sơ đang giải quyết: 45)

Nguồn: Văn phòng Sở trích xuất từ Hệ thống phần mềm

Thứ năm, 16/07/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

416455

Trực tuyến 4

Hôm nay 6

Hôm qua 137