Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/05/2020 542 Lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 22/5/2020, tại Hội trường cơ quan, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban thuộc Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở.

Đại hội đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

 Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, cùng với tinh thần chủ động, sáng tạo và phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Sở, tập thể lãnh đạo Sở đã tạo được sức mạnh tổng hợp để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng được đặc biệt quan tâm. Những năm qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và bồi dưỡng, phát triển đảng viên... 5 năm qua, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 2 năm đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; hàng năm, có trên 50% các chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025: (1) Lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; (2) Hàng năm, Đảng bộ Sở được công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; (3) Hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% số chi bộ trực thuộc Đảng bộ được công nhận là chi bộ xuất sắc, vững mạnh; (4) Ít nhất 95% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; trong nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 2 đảng viên mới; (5) Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hằng năm đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguồn: Văn phòng Sở.

Thứ năm, 04/03/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

439642

Trực tuyến 5

Hôm nay 16

Hôm qua 97