Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 9 (Khoá XI)

27/08/2014 1176 Lượt xem

  Ngày 26/8/2014, Đảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mời đồng chí Phạm Đình Chiến - Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đến dự và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ  9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan.

 
 Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.
  Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương đã đánh giá sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Nhận thức về văn hoá của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống văn hoá của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hoá, đạo đức mới được hình thành… Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn một số điểm hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Đời sống văn hoá tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hoá giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn…
  Đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ của Sở hiểu rõ quy chế trong việc bầu cử Đại hội các cấp trong thời gian tới.
   Hội nghị đã tiếp thu nghiêm túc những nội dung đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ và thực hiện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, 18/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

398272

Trực tuyến 4

Hôm nay 99

Hôm qua 170