Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại sở Kế hoạch và Đầu tư

09/09/2014 755 Lượt xem

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của HĐND tỉnh và Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 4/4/2012 của UBND tỉnh về việc xây dựng Nông thôn mới.

Thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của các địa phương, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn tập trung ưu tiên cho các xã hoàn thành nông thôn mới trong năm 2014, 2015 và các xã đặc biệt khó khăn; đối tượng hỗ trợ đầu tư là hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường, trường học, trụ sở xã, nhà văn hoá xã, nước sạch,…

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn lồng ghép, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu chính phủ, trung ương hỗ trợ và cân đối ngân sách tỉnh đảm bảo có sự lồng ghép các chương trình phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Sau 3 năm thực hiện chương trình, bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến rõ rệt,  toàn tỉnh đã xây dựng được trên 569 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp 386 cầu cống dân sinh, kiên cố hoá 222km kênh mương do xã quản lý; lắp đặt trên 250 km đường điện, nâng cấp 109 trường học đạt chuẩn quốc gia….

Tại buổi giám sát, các thành viên của đoàn giám sát và Sở kế hoạch và đầu tư đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề: Việc ban hành quy chế phối hợp giữa các Sở, ban ngành liên quan; cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn thực hiện tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất; hiệu quả các nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được của Sở Kế hoạch và Đầu tư. đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong Đoàn bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và gửi về Văn phòng HĐND tỉnh.


Thứ ba, 18/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

398273

Trực tuyến 5

Hôm nay 100

Hôm qua 170