UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

01/11/2016 463 Lượt xem

Ngày 2/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố trong tỉnh.


Ninh Bình hiện có 9 đô thị, trong đó 1 đô thị loại 2, 1 đô thị loại3 và 7 đô thị loại 5. Hệ thống đô thị phân bố tương đối đồng đều, đã cơ bản hình thành đô thị trung tâm hành chính - chính trị tại các huyện, các đô thị chuyên ngành kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa của tỉnh còn chậm, giai đoạn 2010-2015 trung bình khoảng 0,22%/năm, chưa hình thành các vùng đô thị liên kết phát triển.

Dự thảo chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 định hướng lộ trình phát triển đô thị dựa trên các kế hoạch, dự án đầu tư hạ tầng kinh tế của quốc gia, của tỉnh trên địa bàn theo tiêu chí cơ sở hạ tầng đi trước; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khung, hình thành mạng lưới kết nối các vùng kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng tạo thành các hành lang hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo giao thông đi trước một bước.

Trong đó ưu tiên phát triển các đô thị có vị thế, vai trò hạt nhân, ưu tiên đầu tư các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối đảm bảo vệ sinh môi trường; tập trung hoàn thiện các phân khu chức năng đô thị theo quy hoạch đô thị; nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị còn yếu theo các chỉ tiêu về phân loại đô thị để nâng cao chất lượng đô thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình, trong đó đề nghị xem xét, bổ sung các chỉ tiêu phát triển đô thị của từng giai đoạn, xác định cụ thể nhiệm vụ; cập nhật thêm một số văn bản, số liệu làm cơ sở để xây dựng chương trình đảm bảo chính xác, khách quan, thống nhất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai lập chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 do sở Xây dựng và đơn vị tư vấn thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, các nội dung của chương trình đã bám sát hướng dẫn của bộ xây dựng.

Đồng chí nhấn mạnh, việc lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình là cần thiết vì đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền phân loại đô thị theo quy định. Đồng thời là căn cứ xác định lộ trình, danh mục các khu vực phát triển đô thị và triển khai các dự án theo từng giai đoạn 5 năm và hàng năm.

Qua đó sẽ từng bước thực hiện được mục tiêu định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh, xây dựng danh mục, lộ trình và từng bước đi cụ thể cho cả hệ thống đô thị nói chung và cho từng đô thị nói riêng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn cần xem xét việc tập trung đầu tư cho một số đô thị có khả năng nâng cấp được; bổ sung, đề xuất thêm các dự án hạ tầng khung kết nối diện rộng giữa các đô thị trong toàn tỉnh như về giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, chất thải, các trung tâm dịch vụ thương mại... để làm cơ sở cho các đô thị phát triển đúng lộ trình; xem xét lại danh mục và lộ trình đầu tư một số công trình, về nguồn vốn đầu tư.

Đối với các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn cần tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo chương trình có tính thực tiễn cao, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 

Nguồn: Baoninhbinh.org.vn

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419190

Trực tuyến 3

Hôm nay 63

Hôm qua 115