Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch

16/04/2017 406 Lượt xem

Việc cải cách thủ tục hành chính ở thành phố Ninh Bình luôn gắn liền với thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” theo hướng hiện đại. Trung tâm Một cửa, một cửa liên thông thành phố Ninh Bình đã đầu tư cơ sở vật chất tương đối hiện đại và tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân ở 6 lĩnh vực: Đất đai, cấp phép xây dựng, cấp phép kinh doanh, chính sách xã hội, tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngoài ra còn đảm nhiệm việc tuyên truyền văn bản qua môi trường mạng và Trang Thông tin điện tử thành phố.

Giao dịch tại bộ phận một cửa (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND các xã, phường đã được đầu tư trang thiết bị cơ bản nhất để phục vụ cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch. Việc giải quyết các thủ tục hành chính của Trung tâm Một cửa thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã,
nghiêm túc, đúng quy trình, đã hạn chế việc sai hẹn đối với tổ chức và công dân khi đến giao dịch. Hàng năm, đã giải quyết 100% vụ việc cho tổ chức và cá nhân, không có tồn đọng. Bên cạnh đó, thành phố còn triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm chuyển nhận văn bản và xử lý công việc hàng ngày của thành phố; các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện việc ghi chép, phân công, giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết công việc; ghi phiếu hẹn cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại bộ phận một cửa của thành phố cũng như UBND các xã, phường. 

Quá trình thực hiện luôn có sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết công việc, quy định trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

Nhờ vậy, bộ máy hành chính Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương… 

Mô hình “một cửa” thực sự đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, giảm bớt được đầu mối tiếp nhận hồ sơ, các tổ chức và công dân chỉ còn phải đến một nơi để giao dịch về hồ sơ hành chính mà không phải đi lại nhiều nơi như trước đây và được giải quyết công việc theo đúng thời gian quy định, đúng hẹn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và nhân dân trong quá trình giải quyết công việc, do vậy quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính được đảm bảo.
Tất cả các thủ tục, quy trình thời gian giải quyết, phí và lệ phí đều được công khai hoá, qua đó giúp người dân biết thực hiện và cũng để người dân giám sát việc làm và trách nhiệm của công chức Nhà nước. 

Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ được nâng lên, hạn chế được tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu đối với công dân. Quan hệ giữa công dân và công chức Nhà nước được cải thiện, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào cơ quan Nhà nước.
Trong năm 2016, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã tạo được sự chuyển biến mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông” của Trung tâm đã tiếp nhận 1.210 hồ sơ thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đã trả kết quả 1.210 hồ sơ (có 78 hồ sơ đăng ký qua mạng thành lập mới doanh nghiệp). 

Lĩnh vực hỗ trợ đầu tư, bộ phận đã tiếp nhận: 42 hồ sơ xin quyết định chủ trương thực hiện dự án; 40 hồ sơ xin cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 3 hồ sơ xin chấm dứt hoạt động; 4 hồ sơ đánh giá tác động môi trường... 

Bộ phận đã trả kết quả: Quyết định chủ trương đầu tư cho 16 dự án; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 33 dự án; đánh giá tác động môi trường cho 4 dự án; chấm dứt hoạt động 3 dự án. Lĩnh vực thẩm định, lựa chọn nhà thầu, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 59 hồ sơ. Lĩnh vực ưu đãi vào nông nghiệp, bộ phận tiếp nhận 4 hồ sơ, đã trả kết quả 3 hồ sơ, còn 1 hồ sơ đang xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về môi trường đầu tư ở Ninh Bình, Trung tâm đã duy trì vận hành Website Ninhbinh Invest.vn và thường xuyên cập nhật tin tức của tỉnh nói chung, thông tin hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, của Trung tâm nói riêng về các lĩnh vực đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, nhằm tạo ra môi trường trao đổi thông tin đầu tư tốt nhất, phục vụ công tác xúc tiến đầu tư tại tỉnh. 

Đến nay, đã có hàng trăm nghìn lượt người truy cập và phản hồi thông tin và có hơn 20 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thông qua Website của Trung tâm để được cung cấp thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó đã quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho các nhà đầu tư, cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu môi trường đầu tư ở Ninh Bình.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp, việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền và các sở, ngành trong tỉnh đã đem lại môi trường kinh doanh lành mạnh và cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

Đại diện một số doanh nghiệp cũng mong rằng tỉnh cần triển khai mạnh mẽ các ứng dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến để giảm thời gian đi lại, liên hệ các cơ quan Nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, đặc biệt, một số dịch vụ hành chính công trực tuyến như kê khai thuế qua mạng, hướng dẫn đăng ký kinh doanh. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mang tính bắt buộc thực hiện đối với các doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, các cơ quan Nhà nước cũng nên xem xét hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng tải các thông tin mang tính chất bố cáo, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Những nỗ lực của các cơ quan chức năng cùng sự đồng hành, hỗ trợ và góp ý của cộng đồng nhân dân và doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của tỉnh sẽ ngày một tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp Ninh Bình, hướng đến việc xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển với môi trường hành chính đơn giản, không phiền hà; môi trường kinh doanh hấp dẫn, lành mạnh, minh bạch, công bằng đối với mọi thành phần.

Nguồn: Baoninhbinh.org.vn

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419193

Trực tuyến 3

Hôm nay 66

Hôm qua 115