Hội nghị về công tác quản lý, sử dụng vùng bãi bồi ven biển

23/04/2017 528 Lượt xem

Sáng ngày 18/4, tại huyện Kim Sơn, UBND tỉnh tổ chức hội nghị về công tác quản lý, sử dụng vùng bãi bồi ven biển. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Theo báo cáo của UBND huyện Kim Sơn, từ năm 1991 đến 2011, UBND huyện Kim Sơn quản lý và giao cho các phòng chức năng ký hợp đồng nuôi trồng thủy sản (NTTS) khu vực bãi bồi ven biển với các hộ gia đình, cá nhân, tập thể.

Từ năm 2011 đến 2016, UBND huyện chỉ đạo dừng ký hợp đồng với lý do để thực hiện các dự án thuộc khu vực bãi bồi. Huyện đã tiến hành rà soát , thống kê hiện trạng sử dụng đất vũng bãi bồi ven biển để phục vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng biển Kim Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Theo đó, khu vực từ đê Bình Minh 2 đến Cồn Nổi có 1149 chủ sử dụng đất với diện tích trên 2600 ha. Trong đó số chủ đã kê khai với cơ quan chức năng 866 với diện tích trên 2100 ha, số chưa kê khai là 228 với diện tích trên 376 ha, số tổ chức đang sử dụng là trên 1900 ha.

Qua quá trình quản lý, sử dụng vùng bãi bồi ven biển đã bộc lộ nhiều bất cập, khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng biển của tỉnh.

Việc UBND huyện giao cho các phòng chức năng của huyện ký hợp đồng với các hộ, cá nhân, tổ chức NTTS vùng bãi bồi ven biển là chưa đúng quy định của Nhà nước. Tình trạng mua bán, chuyển nhượng đầm bãi không thông qua cơ quan quản lý nhà nước diễn ra phổ biến, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Những năm 2009 trở về trước, việc giao đất, đất có mặt nước của UBND huyện không có hạn mức, số đo, mốc giới cụ thể mà chỉ giao cho các máng đăng theo vàn, khi thay đổi địa hình do mưa bão các mốc bị sai lệch dẫn đến tình trạng người NTTS tranh chấp gây mất ổn định ANTT.

Nhiều dự án tại khu vực bãi bồi ven biển chồng chéo, gây khó khăn cho công tác quản lý vùng ven biển; hệ thống chính sách về quản lý sử dụng đất bãi bồi ven biển còn nhiều bất cập, thay đổi, thiếu cụ thể…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành liên quan đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào công tác quản lý sử dụng hiệu quả vùng bãi bồi ven biển. Trong đó tập trung vào các giải pháp trong việc rà soát nhằm xác định rõ đối tượng, diện tích phần đất các cá nhân tổ chức đang sử dụng tại vùng bãi bồi ven biển; làm rõ vai trò, trách nhiệm của huyện, các xã và các ngành chức năng trong tham mưu giúp UBND tỉnh phục vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng biển Kim Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch nhấn mạnh: Việc thực hiện tốt phương án quản lý sẽ giúp cho tỉnh xây dựng hiệu quả các giải pháp quản lý vùng bãi bồi ven biển, qua đó giúp cho người dân yên tâm sản xuất và góp phần ổn định tình hình ANXH vùng ven biển.

Đồng chí yêu cầu huyện Kim Sơn thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động NTTS, đảm bảo ổn định tình hình ANTT vùng ven biển. Phối hợp với các sở, ngành lập quy hoạch chi tiết vùng bãi bồi ven biển, trong đó tập trung quy hoạch từng khu vực cụ thể đảm bảo hiệu quả.

Huyện có các giải pháp đề xuất với tỉnh phương án điều chỉnh địa giới hợp lý, có chủ trương sử dụng đất hợp lý để báo cáo tỉnh thực hiện quy hoạch tổng thể.

Đối với khu vực đang NTTS nhưng chưa thực hiện được quy hoạch, huyện cần căn cứ vào tình hình thực tế để giao đất, tránh sử dụng không hiệu quả. Huyện cần thống nhất với các đơn vị quân đội để phân định rõ những diện tích NTTS do các đơn vị quân đội sử dụng.

Có kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả rừng ngập mặn vùng trong đê BM 3. Sở NN&PTNT xem xét việc chuyển đổi rừng ngập mặn khu vực trong đê BM3 để báo cáo tỉnh, chính phủ xem xét giải quyết.

Sở Tài nguyên và môi trường có các biện pháp hỗ trợ huyện trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển, tham mưu phương án cấp quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng đất lâu dài, yên tâm sản xuất.

Các sở, ngành liên quan có các giải pháp phối hợp, hướng dẫn huyện các giải pháp làm ổn định tình hình ANTT , tránh xảy ra tình trạng bất ổn vùng ven biển, thông tin kịp thời tới nhân dân các xã ven biển vè chủ trương của nhà nước, của tỉnh về quy hoạch vùng bãi bồi ven biển, qua đó giúp nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
 

Nguồn: Baoninhbinh.org.vn

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419193

Trực tuyến 3

Hôm nay 66

Hôm qua 115