Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn

13/03/2019 454 Lượt xem

Ngày 13/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn để nghe và cho ý kiến về kết quả xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay; giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành có liên quan.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và đã đạt được những kết quả tích cực. 

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, Huyện ủy đã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, dân vận, xây dựng chính quyền... Đặc biệt, huyện Kim Sơn là huyện đầu tiên trong tỉnh định kỳ hàng tháng, phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên và cán bộ, chuyên viên các cơ quan của huyện đi dự, theo dõi sinh hoạt định kỳ với chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, qua đó giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Về phát triển kinh tế-xã hội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-TTCN-xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản; tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Hướng, khu công nghiệp ven biển; thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới.

Từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 35 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm (đến năm 2018) đạt 7,51%; giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) đạt 7.398 tỷ đồng, đạt 87,7% mục tiêu nhiệm kỳ; sản lượng thủy, hải sản đạt hơn 26.000 tấn, vượt 15,5% mục tiêu nhiệm kỳ... Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng- an ninh; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Kim Sơn cũng gặp phải những khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng đến công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội như: chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hình thức, hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt; việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên vùng ven biển còn kém hiệu quả, đặc biệt về khai thác, sử dụng đất ven bờ biển, mặt nước biển ven bờ; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản ở một số địa phương chưa chặt chẽ, tiềm ẩn phức tạp...

Từ thực tiễn trên, Huyện ủy Kim Sơn kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương 17 kiến nghị chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, huyện đề nghị UBND tỉnh cho phép các hộ đang sản xuất ở khu nuôi tôm công nghiệp Kim Trung được sản xuất ngao giống, hàu giống xen canh; tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp Kim Sơn thu hút các dự án đầu tư; Đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách về khai thác nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển phù hợp với tình hình cụ thể ở từng địa phương, từng giai đoạn...

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành đã phát biểu ý kiến, góp ý về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của huyện Kim Sơn trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế: cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tổng thể để làm cơ sở phát triển các ngành, đồng thời bổ sung, quy hoạch chi tiết các ngành nghề hiện có; cần báo cáo tỉnh xin cơ chế đặc thù để huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất công nghiệp, TTCN, kinh tế biển.

Tiếp tục quan tâm mở rộng cụm công nghiệp Đồng Hướng; tập trung lập hồ sơ địa chính vùng bãi bồi, làm cơ sở quy hoạch chi tiết, đảm bảo hiệu lực quản lý Nhà nước; quy hoạch lại vùng nuôi trồng thủy sản, tiến tới xây dựng trung tâm hỗ trợ vùng nuôi trồng thủy sản, kiểm soát dịch bệnh; phát triển nghề hàu giống, nuôi tôm công nghệ cao; tăng cường quản lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường vùng ven biển, Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng, bảo vệ dòng sông quê hương, góp phần thu hút, phát triển du lịch; xây dựng lộ trình phát triển đô thị; tăng cường xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong triển khai các nhiệm vụ...

Bên cạnh đó, các đại biểu góp ý kiến về các giải pháp quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, cần bố trí, sắp xếp cán bộ có tính chiến lược; chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, người có đạo; chủ động đề xuất phương án sắp xếp bố trí cán bộ trong Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ tới để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của Kim Sơn và sự phối hợp của các đơn vị có liên quan đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có cái nhìn toàn diện, sâu sắc về thực trạng phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay của huyện; ghi nhận, biểu dương những ý kiến đóng góp của các đại biểu. 

Đồng chí nhấn mạnh: Kim Sơn là huyện trọng điểm, nhiều năm qua đã có nỗ lực phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng mối đoàn kết lương- giáo, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, không ngừng chăm lo bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kế cận và kế tiếp, trước mắt bổ sung kịp thời Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy; mạnh dạn thay đổi tư duy trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

Về phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị Kim Sơn chủ động hơn nữa trong việc phát triển kinh tế, có chính sách ưu tiên đối với các lĩnh vực thế mạnh, cần hình thành sản phẩm chủ lực có thương hiệu như lúa, hải sản. Các sở ngành có liên quan phối hợp, hỗ trợ huyện mở rộng cụm công nghiệp Đồng Hướng; lập lại kỷ luật kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát huy hiệu quả vùng kinh tế bãi bồi; giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quản lý địa giới hành chính vùng ven biển.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và các ngành chức năng đảm bảo an toàn, an ninh vùng ven biển, biên giới biển. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Kim Sơn cần chủ động bố trí kinh phí xây dựng quy hoạch, đề án đối với các dự án do huyện làm chủ đầu tư, giữ vững ổn định tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục định hướng để Kim Sơn phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ, đánh bắt xa bờhướng tới hình thành khu kinh tế tổng hợp. Đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm có kết luận cụ thể về những kiến nghị của huyện Kim Sơn trong thời gian tới.

Nguồn: Baoninhbinh.org.vn

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419191

Trực tuyến 3

Hôm nay 64

Hôm qua 115