Ninh Bình xây dựng, triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương

05/07/2019 475 Lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 07/01/2019 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; ngày 2/7/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về xây dựng, triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2019 và các năm tiếp theo.
Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; đánh giá năng lực điều hành của lãnh đạo sở, ban, ngành và chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh (địa phương) trong công tác chỉ đạo điều hành kinh tế, tạo động lực cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành: hoàn thiện về thể chế, năng lực điều hành, năng lực đối thoại của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương; nghiên cứu, đề ra giải pháp góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Bình.

UBND tỉnh yêu cầu phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá DDCI được lựa chọn tương tự các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại tỉnh; có sự tham vấn của các cơ quan, đơn vị có kinh nghiệm liên quan đến chỉ số PCI và DDCI trong suốt quá trình xây dựng và triển khai; đảm bảo tính minh bạch, chính xác, khách quan trong đánh giá. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số DDCI phải khoa học, kết quả đánh giá phải mang tính đại diện; đảm bảo tính bảo mật cao đối với đối tượng tham gia khảo sát; Kết quả rút ra từ khảo sát bộ chỉ số DDCI có ý nghĩa mang tính định hướng và tạo sự cạnh tranh, thi đua giữa các sở, ban, ngành, địa phương nhằm cải thiện và nâng cao năng lực điều hành. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh... thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (khoảng 700 -1.000 doanh nghiệp)

Đối tượng được đánh giá là cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có chức năng, nhiệm vụ liên quan nhiều đến cải thiện môi trường đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư, bao gồm nhóm các sở, ban, ngành và nhóm UBND cấp huyện, thành phố.

Nội dung của kế hoạch cũng nêu rõ phương pháp thu thập dữ liệu và công cụ khảo sát; xây dựng các chỉ số thành phần; tiến độ thời gian thực hiện...

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn, ký kết họp đồng với đơn vị tư vấn để phối họp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành quyết định về bộ chỉ số và cách thức triến khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2019; triển khai khảo sát, công bố báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình trong những năm tiếp theo.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì tuyên truyền về việc thực hiện kế hoạch; Đài Phát thanh và Truyền hình kịp thời đưa tin quá trình khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp, họp tác xã, hộ kinh doanh về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) để tạo sự hưởng ứng, đồng thuận, đánh giá thẳng thắn, khách quan. Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nguồn: Ninhbinh.gov.vn

Thứ năm, 16/07/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

416460

Trực tuyến 3

Hôm nay 11

Hôm qua 137