Hoa Lư đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới

01/07/2014 888 Lượt xem

 Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hoa Lư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tốt tiềm năng lao động, sự đoàn kết nhất trí trong các tầng lớp nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực, tạo được phong trào, khí thế thi đua xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn bắt đầu khởi sắc và xã NTM đang hiện hữu ngày càng rõ nét hơn.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ninh Giang (Hoa Lư).
Ảnh: Minh Quang

 Đồng chí Nguyễn Sỹ Trí, Bí thư Huyện uỷ Hoa Lư cho biết: Trong thời gian qua, các cấp, các ngành từ huyện đến các xã, thôn, xóm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Huyện đã vận dụng linh hoạt và chủ động ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách như: hỗ trợ kinh phí mua vật liệu để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hoá xã, thôn, xóm; phát triển cánh đồng mẫu lớn…
 Đến nay, 10/10 xã đã cơ bản hoàn thành 5/7 bước trong xây dựng NTM, đang tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nội dung đề án. Qua kiểm tra, rà soát, đánh giá, có xã Ninh Giang đạt 16 tiêu chí; xã Ninh An, Ninh Hải đạt 10 tiêu chí; xã Ninh Vân và Ninh Thắng đạt 14 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 7- 12 tiêu chí là Trường Yên, Ninh Mỹ, Ninh Hoà, Ninh Khang, Ninh Xuân.
 Nhìn chung, các tiêu chí đạt và cơ bản đạt là: Quy hoạch, điện, bưu điện, văn hoá, giáo dục, chợ, trường học, hệ thống chính trị, an ninh trật tự; hệ thống tổ chức chính trị; hình thức tổ chức sản xuất. Một số tiêu chí các xã chưa đạt cần phải tập trung, tích cực triển khai nhanh hơn là giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, hộ nghèo, thu nhập và môi trường.
Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đư­ợc quan tâm đầu t­ư đáp ứng đ­ược yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh, nổi bật là phong trào làm đ­ường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm và kiên cố hóa tr­ường, lớp học. Sau hơn 3 năm, toàn huyện đã xây dựng, cải tạo nâng cấp đ­ược 89,31 km đ­ường giao thông nông thôn; hoàn thành đ­ưa vào sử dụng 7 nhà văn hóa xã, cơ bản hoàn thành 27 nhà văn hóa thôn, xóm; xây dựng, nâng cấp 10/10 tr­ường tiểu học, 10/10 trư­ờng THCS và 8/10 tr­ường mầm non của 10 xã đều đạt chuẩn quốc gia…
 Nông thôn một số địa ph­ương đã khởi sắc, hình hài xã NTM đang từng b­ước rõ nét, nhất là ở xã Ninh Vân, Ninh An. Đến nay, 10/10 xã đều đạt từ 7-16 tiêu chí; số tiêu chí tăng bình quân so với năm 2011 là 5,5 tiêu chí/xã, 4 xã điểm đều tăng 6-8 tiêu chí, đặc biệt có xã Ninh Thắng tăng 7 tiêu chí.
 Với quan điểm phát triển sản xuất để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng NTM, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để tổ chức phát triển sản xuất toàn diện trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, thủy sản; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, du lịch và dịch vụ phù hợp và phát huy lợi thế của từng địa phương.
 Về nông nghiệp, các địa phương trong huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo h­ướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ mới. Duy trì diện tích gieo cấy lúa hàng năm khoảng 6.000 ha/năm, mở rộng diện tích lúa chất l­ượng cao khoảng 2.500 ha/năm đảm bảo đồng giống, đồng trà và gọn vùng với quy mô từ 5-10 ha trở lên. Tiếp tục duy trì sản xuất cây vụ đông theo hư­ớng gắn liền với thị tr­ường tiêu thụ; từng b­ước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo mô hình cánh đồng mẫu lớn với quy mô từ 50-100 ha trở lên. Đẩy mạnh cơ giới hóa từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch để nâng cao hiệu quả sản xuất.
 Thực hiện các ch­ương trình giống vật nuôi, cây trồng, khuyến nông, khuyến ngư­, phát triển chăn nuôi Dê bản địa tại các xã Ninh Xuân, Ninh Hải, Tr­ường Yên… và nuôi trồng thủy sản theo mô hình trang trại, lúa - cá tại các xã Ninh Vân, Ninh Xuân, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Giang với một số con nuôi có giá trị kinh tế cao: cá rô Tổng Tr­ường, cá trầu tiến vua, cá quả.. ở các xã có điều kiện.
 Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên các mặt hàng có thế mạnh như sản xuất xi măng, clanhke, vật liệu xây dựng, sản xuất đá mỹ nghệ, hàng thêu, may mặc...
 Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức xây dựng giai đoạn 1 làng nghề thêu ren Ninh Hải; tiếp tục xúc tiến xây dựng làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân giai đoạn 2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; gắn phát triển công nghiệp-TTCN với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và phát triển du lịch. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ gắn xây dựng nông thôn mới ở các xã có điều kiện như Ninh Hải, Ninh Xuân, Trường Yên.
 Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện và từng bước nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến nay khoảng 19,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, năm 2011 là 10,34%, đến nay chỉ còn 4,28%. Hệ thống chính trị ở nông thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được đảm bảo.
 Môi trường nông thôn có nhiều tiến bộ, 10/10 xã đang tích cực triển khai đề án bảo vệ môi trường, nhất là tại các xã có điểm du lịch. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được khôi phục và phát triển. Các hương ước, quy ước của các thôn, xóm đã đi vào cuộc sống. Quy chế dân chủ ở cơ sở đư­ợc tăng cường và phát huy tác dụng.
 Đến nay, 10 xã đã huy động và thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới với tổng số kinh phí khoảng 1.091 tỷ đồng,trong đó: Vốn ngân sách nhà nư­ớc khoảng 497 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, tổ chức khoảng 34 tỷ đồng và nhân dân đóng góp khoảng 480 tỷ đồng.
 Trong thời gian tới, huyện Hoa Lư­ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trong toàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện dồn điền, đổi thửa; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn; khuyến khích đầu tư­ sản xuất nông nghiệp theo h­ướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, nhà hàng, khách sạn; đầu t­ư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đ­a cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.
 Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu t­ư vào địa ph­ương, nhất là các doanh nghiệp đầu t­ư vào nông nghiệp và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông. Huy động mọi nguồn lực triển khai xây dựng nông thôn mới theo nội dung Đề án đã đ­ược phê duyệt; ­ưu tiên chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí: Phát triển sản xuất, giao thông, thủy lợi, n­ước sạch nông thôn, giáo dục, y tế, giảm nghèo, thu nhập… phù hợp với nguồn lực, đáp ứng đư­ợc nhu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư­.
 Tập trung tối đa nguồn lực đầu t­ư cho các xã điểm dự kiến hoàn thành xây dựng NTM trong giai đoạn 2014-2015. Phấn đấu, hết năm 2014 xã Ninh Giang đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia; các xã còn lại đạt thêm từ 2-5 tiêu chí. Hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa để phát triển sản xuất theo định hư­ớng hàng hóa. Đến năm 2015, Hoa L­ư phấn đấu xây dựng thêm 2/4 xã điểm là xã Ninh An, Ninh Vân đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia, 7 xã còn lại đạt từ 13-15 tiêu chí trở lên.
Thanh Chiên - Baoninhbinh.org.vn

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419193

Trực tuyến 3

Hôm nay 66

Hôm qua 115