Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013

11/06/2014 737 Lượt xem

Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã; đại diện các phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính – kế hoạch, Thanh tra, văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND và cán bộ làm công tác đất đai tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2003, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự xã hội, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường,…

Mặc dù vậy, các quy định của Luật Đất đai năm 2003 còn bộc lộ những bất cập, vướng mắc cần phải sửa đổi. Do đó để tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập, bức xúc trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; phát huy tốt nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Đất đai và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Để triển khai kịp thời, nghiêm túc Luật Đất đai và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Luật Đất đai, đưa Luật Đất đai thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về đất đai đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

Tổ chức rà soát các văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn hiện hành về Luật Đất đai, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế nhằm cụ thể hoá chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

Đi đôi với tuyên truyền, rà soát các văn bản, cần kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai. Tổ chức thực hiện tốt Luật đất đai, đến hết năm 2015 phải tạo ra những chuyển biến rõ rệt vê quản lý và sử dụng đất đai. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật. Theo đó, Luật Đất đai năm 2013 gồm 14 chương, 212 điều quy định rõ quyền, trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,….Đây là đạo luật quan trọng thể chế hoá quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau hội nghị hôm nay, UBND tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức tốt kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Đất đai và sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị. Qua đó, thấy rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh lúng túng khi triển khai thi hành Luật vào thời điểm 1/7/2014 sắp tới.
 

Nguồn: Hồng Giang, Đức Lam - Báo Ninh Bình

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419192

Trực tuyến 4

Hôm nay 65

Hôm qua 115