Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19...

07/12/2021 316 Lượt xem

   Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, cùng với tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021, năm 2022 và các năm tiếp theo.

   Theo đó, mục tiêu của tỉnh trong những tháng cuối năm 2021 là kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ở cấp độ 1- Nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh và các tình huống, cấp độ dịch khác có thể xảy ra. Đến hết tháng 12/2021, tất cả người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh đủ 18 tuổi trở lên và đủ điều kiện về y tế được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19; trên 95% người từ 15 đến 18 tuổi được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19. Cùng với, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mụ tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021; trong đó, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (theo giá SS 2010) năm 2021 đạt trên 5,7%; thu hút khác du lịch những tháng cuối năm 2021 đạt mức độ cao nhất trong điều kiện bình thường mới, đoàn khoảng 10.000 lượt khách du lịch. Mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế năm 2022 và những năm tiếp theo: Năm 2022, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 7,00%; đón 2,5 triệu lượt khách. Đến năm 2025, đón 7,2 triệu lượt khách.

   Giải pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bao gồm: Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch, cùng như các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất liên quan đến: Phục hồi sản xuất trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; hỗ trợ tiếp cận thị trường; phục hồi đầu tư; phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động; hỗ trợ thực hiện các chính sách thuế, bảo hiểm xã hội, tín dụng. Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch. Cùng với, tăng cường công tác thông tin, truyền thông và ứng dụng khoa học công nghệ; đảm bảo các hoạt động an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

   Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật, rà soát đánh giá tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các ngành, lĩnh vực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để có giải pháp tháo gỡ khó khăn và thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong trạng thái “bình thường mới”; đề xuất các chính sách ưu tiên thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

   UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bênh, các tiêu chí phân loại để xác định cấp độ dịch trên toàn tỉnh; củng cố hệ thống y tế cơ sở, kể cả y tế tuyến huyện, bố trí phương tiện trang thiết bị, ô xy, nhân lực,...để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi và đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; triển khai kịp thời kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi và tiêm tăng cường khi có hướng dẫn và phân bổ vắc xin của Bộ Y tế; các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ, chức năng khẩn trương, nghiêm túc triển khai hiệu quả Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021, năm 2022 và các năm tiếp theo./.

Thứ hai, 27/06/2022

Lịch công tác

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

521177

Trực tuyến 2

Hôm nay 11

Hôm qua 76