Phát huy truyền thống quê hương Đinh Bộ Lĩnh anh hùng, quyết tâm xây dựng Ninh Bình giàu đẹp, văn minh

20/08/2014 954 Lượt xem

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu á- nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.


Khu du lịch sinh thái Tràng An

Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc, trải qua hàng nghìn năm phấn đấu, là đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện cùng xu thế của thời đại.

Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945-19-8-2014) trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế có nhiều thuận lợi, song không ít những khó khăn, thách thức. Thuận lợi và khó khăn đan xen lẫn nhau. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá ta trên tất cả các mặt, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền biển đảo diễn ra gay gắt, phức tạp và khó lường...

Hơn bao giờ hết, những bài học của Cách mạng Tháng Tám vẫn là những bài học to lớn, sâu sắc và vô cùng quý báu để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vận dụng trong tình hình thực tiễn hiện nay như: Vấn đề xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tranh thủ thời cơ đẩy lùi thách thức; xây dựng nội lực đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống một cách chủ động...

Những năm qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình với quyết tâm chính trị cao đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào thực tế của địa phương, giành được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại... góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng tháng Tám.

Phát huy truyền thống của quê hương Đinh Bộ Lĩnh anh hùng, Đảng bộ quân và dân trong tỉnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419192

Trực tuyến 4

Hôm nay 65

Hôm qua 115