HĐND tỉnh giám sát tại huyện Gia Viễn

14/09/2014 916 Lượt xem

Ngày 11/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 tại huyện Gia Viễn và xã Gia Lập.


Dự buổi giám sát có đồng chí Đinh Ngọc Hà, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM)…

Trước khi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, các xã của huyện Gia Viễn chỉ đạt bình quân từ 4,4 tiêu chí/xã, đến nay đã đạt bình quân 9,1 tiêu chí/xã. Các tiêu chí đạt còn ở mức tương đối được Gia Viễn xác định phải thật sự nỗ lực mới có thể hoàn thành bao gồm: Tiêu chí về môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, thủy lợi, điện, hộ nghèo, chuyển dịch về cơ cấu lao động…

Trong hơn 3 năm qua, nguồn lực và vốn huy động XDNTM ở Gia Viễn từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã…vốn lồng ghép từ các chương trình dự án, vốn tín dụng, huy động vốn từ doanh nghiệp, của cộng đồng dân cư, con em xa quê ủng hộ, đến nay, Gia Viễn có 100% số xã thực hiện quy hoạch chung về XDNTM… Riêng 2 xã Gia Lập và Gia Sinh phấn đấu đạt chuẩn XD NTM trong năm 2014, huyện Gia Viễn đã hỗ trợ 50% số lượng xi măng làm đường GTNT, hỗ trợ 450 triệu đồng xây mới và sửa chữa 5 nhà văn hóa tại 2 xã…

Các xã đã thực hiện quy hoạch sản xuất, chỉnh trang đồng ruộng, thực hiện “dồn điền đổi thửa”, coi trọng tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện chuyển dịch thâm canh lúa chất lượng cao, sản xuất cây trồng vụ đông xuân, các mô hình kinh tế vùng ruộng trũng, kinh tế hộ VAC, giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác. Các tiêu chí khác như: văn hóa - xã hội, môi trường, đang dần được đầu tư hướng đạt chuẩn…

Tại cuộc giám sát, huyện Gia Viễn đề nghị Trung ương và tỉnh tăng cường nguồn vốn đầu tư, bố trí nguồn vốn theo đúng nội dung Đề án 06 ngày 4/4/2012 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ XDNTM, chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ một số ngành, nghề chế biến nông sản, hỗ trợ xi măng làm đường GTNT, xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá thôn, xóm, kiên cố hoá kênh mương…

Đối với xã Gia Lập, huyện Gia Viễn tập trung chỉ đạo mục tiêu đề ra, xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân; huy động mọi nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đến hết tháng 6/2014, xã Gia Lập đã đạt 14/19 tiêu chí NTM.

Tại cuộc giám sát, các thành viên tìm hiểu những vấn đề, trong đó nhấn mạnh đến việc Gia Viễn cần đặc biệt coi trọng tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao tỷ lệ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bám sát thực tế tại cơ sở để đề ra những giải pháp, bước đi phù hợp.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của huyện Gia Viễn cùng các xã đang phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2014. Đồng thời đề nghị huyện Gia Viễn tiếp tục hỗ trợ xã Gia Lập trong triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại, sớm về đích trong XDNTM. Trên cơ sở hướng dẫn của các sở, ngành liên quan, đề nghị huyện Gia Viễn cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư cho chương trình XDNTM cho các địa phương một cách phù hợp, có trọng tâm trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn vốn XDNTM đảm bảo công khai, dân chủ.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419192

Trực tuyến 3

Hôm nay 65

Hôm qua 115