Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện pháp luật

Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

21/11/2019 123 Lượt xem

Tìm hiểu về Ngày pháp luật Việt Nam (09/11)

28/10/2019 176 Lượt xem

An toàn thông tin và bảo mật cơ sở dữ liệu: Nhu cầu bức thiết trong thời kỳ kỷ nguyên số

25/10/2019 162 Lượt xem

Một số văn bản QPPL lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ban hành năm 2019

20/09/2019 193 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

29/04/2019 187 Lượt xem

Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình

01/03/2019 424 Lượt xem

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

15/11/2018 501 Lượt xem

Tài liệu tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

01/09/2018 446 Lượt xem

Danh mục một số văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của Sở tháng 01/2018

31/01/2018 373 Lượt xem

Thứ ba, 25/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

399321

Trực tuyến 9

Hôm nay 130

Hôm qua 164