Tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện pháp luật

Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

21/11/2019 40 Lượt xem

Tìm hiểu về Ngày pháp luật Việt Nam (09/11)

28/10/2019 80 Lượt xem

An toàn thông tin và bảo mật cơ sở dữ liệu: Nhu cầu bức thiết trong thời kỳ kỷ nguyên số

25/10/2019 58 Lượt xem

Một số văn bản QPPL lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ban hành năm 2019

20/09/2019 79 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng"

29/04/2019 142 Lượt xem

Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình

01/03/2019 363 Lượt xem

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

15/11/2018 455 Lượt xem

Tài liệu tập huấn tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

01/09/2018 391 Lượt xem

Danh mục một số văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của Sở tháng 01/2018

31/01/2018 337 Lượt xem

Thứ bảy, 14/12/2019

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

390950

Trực tuyến 6

Hôm nay 52

Hôm qua 97