Danh mục một số văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của Sở tháng 11/2017

06/12/2017 595 Lượt xem

TT Tên loại Số Ký hiệu Ngày tháng ban hành Trích yếu nội dung Ngày tháng có hiệu lực
1 Nghị định 124/2017/NĐ-CP 15/11/2017 Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 01/01/2018
2 Nghị định 126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần         01/01/2018
3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP 14/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 01/01/2018
4 Thông tư 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 15/12/2018
5 Quyết định 1819/QĐ-TTg 16/11/2017 Phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020. 16/11/2017
6 Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác  01/01/2018
7 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/3/2018

 

Thứ ba, 18/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

398273

Trực tuyến 6

Hôm nay 100

Hôm qua 170