Một số văn bản QPPL lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ban hành năm 2019

20/09/2019 373 Lượt xem

TT Tên loại VB Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
1 Nghị định 69/2019/NĐ-CP Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 15/8/2019 01/10/2019
2 Thông tư 13/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 21/8/2019 05/10/2019
3 Thông tư 49/2019/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 08/8/2019 23/9/2019
4 Thông tư 11/2019/TT-NHNN Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng 02/8/2019 01/10/2019
5 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 05/8/2019 20/9/2019
6 Quyết định 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 15/8/2019 15/8/2019

Thứ ba, 22/09/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

424136

Trực tuyến 2

Hôm nay 67

Hôm qua 134