Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

21/11/2019 196 Lượt xem

    Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và bãi bỏ Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012.

    Theo đó, định mức cho hoạt động quy hoạch là mức tối đa để thực hiện công việc lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch, được quy định theo 02 giai đoạn:

    - Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm:

    + Định mức cho hoạt động trực tiếp (lập quy hoạch tổng thể, không gian biển, sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành chuẩn, vùng chuẩn và tỉnh chuẩn);

    + Định mức cho hoạt động gián tiếp (lựa chọn tổ chức tư vấn; tổ chức hội nghị, hội thảo, thẩm định; quyết định, phê duyệt, công bố quy hoạch; khảo sát thực tế và quản lý chung);.

    - Định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch bao gồm:

    +  Định mức cho hoạt động trực tiếp;

    +  Định mức cho hoạt động gián tiếp;

    + Định mức cho hoạt động lập hợp phần quy hoạch, nội dung đề xuất;

    + Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược.

Nguồn: Văn phòng Sở

Thứ hai, 06/04/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

404369

Trực tuyến 1

Hôm nay 17

Hôm qua 189