Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ

04/06/2021 449 Lượt xem

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và thay thế Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, Nghị định số 93/2015/NĐ-CP, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ và  Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung các quy định và biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP có sự thay đổi so với nội dung tương ứng của các văn bản được thay thế và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Link tải Văn bản số 1146/KHĐT-ĐKKD ngày 04/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ

Link tải Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ

Nguồn: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 18/01/2022

Lịch công tác

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

503934

Trực tuyến 3

Hôm nay 121

Hôm qua 103