Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu 1240/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Kim Sơn đến năm 2025
Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày hiệu lực
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch, Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Người ký duyệt Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan theo Loại văn bản

Quyết định về việc quy hoạch phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn

0 Lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

0 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình

0 Lượt xem

Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

0 Lượt xem

Thông tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

23 Lượt xem

Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

16 Lượt xem

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020

0 Lượt xem

Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nho Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

20 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

0 Lượt xem

Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

16 Lượt xem