Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu 01/2020/NĐ-CP
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 01/01/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Đấu thầu, Giám sát đầu tư
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Tài liệu đính kèm