Các quy hoạch, kế hoạch

Quyết định v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10/05/2022 130 Lượt xem

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

17/05/2021 1609 Lượt xem

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10/05/2021 1465 Lượt xem

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

06/04/2021 1303 Lượt xem

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

05/04/2021 1453 Lượt xem

Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050

05/02/2021 1226 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình

24/12/2020 1902 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình

24/12/2020 929 Lượt xem

Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch KCN Gián Khẩu

07/12/2020 843 Lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

01/06/2020 1496 Lượt xem

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm

20/02/2020 1585 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình

06/12/2019 2272 Lượt xem

Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019

25/12/2018 1402 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

25/12/2018 1360 Lượt xem

Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh đến năm 2030, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

16/11/2018 1728 Lượt xem

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025

13/11/2018 2468 Lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

05/10/2018 1862 Lượt xem

Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

05/10/2018 1916 Lượt xem

Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

02/10/2018 1827 Lượt xem

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

01/10/2018 1351 Lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

01/10/2018 1517 Lượt xem

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư....

01/10/2018 1070 Lượt xem

Nghị quyết về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020

01/10/2018 1079 Lượt xem

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

01/10/2018 1220 Lượt xem

QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

28/08/2014 4497 Lượt xem

Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Ninh Bình

20/08/2014 2463 Lượt xem

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

29/07/2014 2462 Lượt xem

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

01/07/2014 1741 Lượt xem

Thứ hai, 27/06/2022

Lịch công tác

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

521181

Trực tuyến 2

Hôm nay 15

Hôm qua 76