Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021

02/03/2021 1874 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

31/08/2020 1179 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020

05/08/2020 1168 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020

09/06/2020 377 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I và tháng 4/2020, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của quý II năm 2020

04/05/2020 2738 Lượt xem

Kế hoạch phòng, chống dịch nCoV và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

14/02/2020 1595 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

12/12/2019 2196 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

10/10/2019 2786 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

09/09/2019 1821 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

15/08/2019 834 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

17/07/2019 1389 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

10/05/2019 1883 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019

06/03/2019 1857 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

09/01/2019 2267 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

20/06/2018 2556 Lượt xem

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở

14/01/2018 2316 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017

06/01/2018 1906 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

29/06/2017 1614 Lượt xem

Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015

11/01/2016 2342 Lượt xem

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

11/01/2016 2172 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

09/12/2014 2421 Lượt xem

Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

05/09/2014 3837 Lượt xem

Thứ ba, 18/05/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

447584

Trực tuyến 6

Hôm nay 13

Hôm qua 110