Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021

29/11/2021 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021

28/05/2021 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban lãnh đạo Sở (tuần từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)

17/05/2021 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021

02/03/2021 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

31/08/2020 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020

05/08/2020 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020

09/06/2020 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I và tháng 4/2020, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của quý II năm 2020

04/05/2020 Lượt xem

Kế hoạch phòng, chống dịch nCoV và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

14/02/2020 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

12/12/2019 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

10/10/2019 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

09/09/2019 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

15/08/2019 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

17/07/2019 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

10/05/2019 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019

06/03/2019 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

09/01/2019 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

20/06/2018 Lượt xem

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở

14/01/2018 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017

06/01/2018 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

29/06/2017 Lượt xem

Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015

11/01/2016 Lượt xem

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

11/01/2016 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

09/12/2014 Lượt xem

Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

05/09/2014 Lượt xem

Thứ ba, 18/01/2022

Lịch công tác

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

503930

Trực tuyến 5

Hôm nay 117

Hôm qua 103