Sở Kế hoạch và Đầu tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đón nhận cờ thi đua của chính phủ

15/07/2022 106 Lượt xem

Ngày 15/7, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung, nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận và xử lý 7.196 văn bản đến, ban hành 1.841 văn bản đi; hoàn thành 284 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. 

Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành tốt, đảm bảo yêu cầu về chất lượng tham mưu như: Phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị các nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức thành công Hội thảo "Ninh Bình - 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển"; tổ chức lễ khởi công, động thổ, gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện các phương án xử lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước triển khai chậm tiến độ… Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh có thời gian hoàn thành trong năm 2022; các dự án chậm tiến độ và một số dự án đã kiểm tra năm 2018, 2019.

Các phòng, đơn vị của Sở đã chủ động thẩm định, tham gia ý kiến vào các dự thảo quy hoạch, kế hoạch thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ yêu cầu. Đặc biệt, ngay từ những tháng đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh kịch bản tăng trưởng năm 2022 của tỉnh theo từng quý và tiến hành theo dõi, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng; kịp thời tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế.

Trong công tác bố trí vốn đầu tư công, Sở đã chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự kiến bố trí mức vốn đầu tư công cho từng nhiệm vụ, chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý; tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách và quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, việc tuân thủ kế hoạch đầu tư công. 

Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; trong kỳ, đã tham mưu và được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần đầu cho 2 dự án với tổng mức đầu tư 541.168 triệu đồng, quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh cho 4 dự án; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 9 dự án đầu tư trong nước. 

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch; xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho UBND tỉnh để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực để cùng với đơn vị tư vấn thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa tỉnh phát triển toàn diện, bền vững. 

Sở cũng đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác đầu tư công, tham mưu cho UBND tỉnh để sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong giai đoạn 2021-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; giữa các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh. Chủ động học tập, nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho UBND tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Cũng nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Thứ ba, 16/08/2022

Lịch công tác

Lịch công tác lãnh đạo

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ công

Khảo sát dịch vụ công Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia Cổng dịch vụ công quốc gia

hệ thống văn bản

Hệ thống Văn bản của Sở Văn bản QPPL Tỉnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Thống kê truy cập

528985

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 227

Hôm qua: 108