UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

28/06/2021 739 Lượt xem

Nhằm tăng cường trao đổi, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân cho sự phát triển của tỉnh, sáng 28/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và hàng trăm doanh nghiệp đại diện cho gần 9.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trong những năm qua, xác định đúng vị trí, vai trò to lớn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng; từ đó, cộng động doanh nghiệp đã cùng các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực, phấn đấu đưa tỉnh Ninh Bình có bước phát triển khá nhanh và vững chắc sau 30 năm tái lập tỉnh, nhất là 5 năm giai đoạn 2015-2020 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 8,71%/năm cao hơn mức chung cả nước (bình quân 6,8%/năm), quy mô nền kinh tế được mở rộng, tăng gấp 1,7 lần năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 66,9 triệu đồng, tăng 63% so với năm 2015. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Giai đoạn 2015-2020 doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt trên 940 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với giai đoạn 2010-2015 (là 483 ngàn tỷ đồng), tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2010-2015 (là 3,6 triệu đồng/người/tháng).

Trong đại dịch COVID-19, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn chung sức cùng các cấp chính quyền của tỉnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp của tỉnh đã ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 của tỉnh số tiền gần 45 tỷ đồng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển 10 năm và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, cụ thể hóa tinh thần, quyết tâm, ý chí, khát vọng đưa Ninh Bình bứt phá đi lên, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 đã đề ra là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". 

UBND tỉnh đã tập trung đổi mới trong tiếp cận vấn đề, phương thức làm việc và cách thức chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, quyết tâm cao; đổi mới cách thức thu hút đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với tinh thần, quan điểm đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hội nghị đối thoại hôm nay nhằm 3 mục tiêu chính đó là: Lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, "hiến kế" của các doanh nhân trong tỉnh;  Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, trăn trở của các doanh nghiệp, từ đó có những giải đáp để các doanh nghiệp hiểu rõ; cùng với đó, tỉnh sẽ có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 hiện nay; 

Thông qua đối thoại, các cấp, các ngành của tỉnh, nhất là các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng biết được những tồn tại, yếu kém của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy chính quyền của tỉnh. Qua đó, có những biện pháp chấn chỉnh lại, xử lý phù hợp nếu phát hiện những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức còn gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các đại biểu doanh nghiệp thẳng thắn nêu lên các khó khăn, vướng mắc, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất và có thể là ý kiến đánh giá của mình đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong bộ máy chính quyền của tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sau khi nhận được các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, cũng phải trả lời thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm, nêu rõ có giải quyết được không? Thẩm quyền, trách nhiệm của ai? thời gian là bao lâu? Đối với những vấn đề không giải quyết được cũng phải trả lời ngay và nêu rõ lý do.

Riêng đối với những vấn đề thực sự phức tạp, cần thời gian để rà soát, nghiên cứu, yêu cầu các đồng chí giải thích rõ và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, cũng phải rõ về thẩm quyền, trách nhiệm, thời gian cụ thể. 

Trong phần đối thoại, đại diện các doanh nghiệp thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết nêu những kiến nghị, khó khăn vướng mắc tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Nhóm vấn đề về Y tế, Giáo dục và đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra; Nhóm vấn đề về Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường, Du lịch, Nông nghiệp, nông thôn; Nhóm vấn đề về Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương đã được nghe những tâm tư, nguyên vọng, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 như hiện nay, để từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn về vốn, thị trường, đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Quan điểm, thông điệp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với vấn đề phát triển doanh nghiệp đó là: đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thiết thực những khó khăn cho doanh nghiệp. Với cán bộ yêu cầu phải có: kỷ luật, trách nhiệm, coi việc của doanh nghiệp như việc của mình. Tỉnh sẽ nghiêm khắc, không bao che và sẵn sàng xử lý nếu như có cán bộ liên quan đến việc phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc đối thoại ngày hôm nay với doanh nghiệp là khởi đầu cho các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Như vậy, có thể thấy quyết tâm chính trị của tỉnh là rất rõ ràng, tỉnh sẽ từng bước tháo gỡ, từng bước tạo cơ hội thuận lợi nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp và để thúc đẩy thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Ninh Bình. 

Để làm được điều này, trước hết UBND tỉnh cần tiếp thu tất cả các ý kiến của doanh nghiệp trong hội nghị ngày hôm nay để giao cho các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết thấu đáo. Những vấn đề vượt tầm giải quyết của tỉnh cần tổng hợp kiến nghị để gửi lên các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ. 

Trong thời gian tới, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh cần tập trung nâng cao kỷ luật kỷ cương, cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành các cơ quan hành pháp, tích cực cải cách tư pháp. Nhận diện rõ những tồn tại, vướng mắc ở khâu nào, sở, ngành nào để nghiêm túc khắc phục, tháo gỡ, từ đó chấm dứt tình trạng nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung rà soát các khâu yếu kém, các điểm nghẽn như công tác quy hoạch, đất đai, cải cách hành chính... từ đó đề xuất các chính sách để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Hội nghị này là hoạt động khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới vì vậy UBND tỉnh mong muốn được nghe những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ  tiếp tục xây dựng kế hoạch để tổ chức các hội nghị đối thoại thường xuyên hơn trên các nhóm vấn đề, các nội dung công việc cụ thể để làm sao các ý kiến của doanh nghiệp, nhân dân đến được với các sở, ngành, UBND tỉnh sớm nhất để được xem xét, giải quyết rõ ràng.   

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sau hội nghị này, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp; tham mưu, xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với điều kiện hiện nay. 

Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trên cơ sở những ý kiến của các doanh nghiệp sẽ tổng hợp báo cáo với Trung ương để sớm hỗ trợ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, hỗ trợ hợp tác đầu tư với những doanh nghiệp trong và ngoài nước để doanh nghiệp Ninh Bình tiếp tục lớn mạnh trong thời gian tới.

Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thường xuyên tập huấn, phổ biến các cơ chế, chính sách mới của Nhà nước, của tỉnh tới các doanh nghiệp, bằng nhiều hình thức để các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định, phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh vì mục tiêu xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng phải chấp hành tốt quy định của pháp luật, quan tâm tới vấn đề việc làm, nơi ở và chính sách an sinh xã hội cho người lao động; thường xuyên tham gia đóng góp cho công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Với quyết tâm để tỉnh Ninh Bình phát triển hơn nữa, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế, phản biện về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Thứ ba, 16/08/2022

Lịch công tác

Lịch công tác lãnh đạo

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ công

Khảo sát dịch vụ công Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia Cổng dịch vụ công quốc gia

hệ thống văn bản

Hệ thống Văn bản của Sở Văn bản QPPL Tỉnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Thống kê truy cập

528969

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 211

Hôm qua: 108