Thực hiện một số nội dung nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

27/05/2022 78 Lượt xem

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện một số nội dung nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư như: Tổ chức Hội nghị công bố chỉ số PCI năm 2021 và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong các năm tiếp theo; hàng năm, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp (mỗi năm ít nhất 02 cuộc, dự kiến 6 tháng đầu năm vào tháng 7 và 6 tháng cuối năm vào tháng 12) và hàng tháng UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp theo chuyên đề, lĩnh vực cụ thể.

Để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề xuất các nội dung tại các cuộc đối thoại, gặp gỡ hàng năm của UBND tỉnh với doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/6 và ngày 20/11 hàng năm) và đề xuất nội dung tại các cuộc đối thoại, gặp gỡ hàng tháng của UBND tỉnh với doanh nghiệp (theo chuyên đề, lĩnh vực cụ thể), báo cáo UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20 hàng tháng (tháng 7 và tháng 12 thì tổng hợp chung vào nội dung UBND tỉnh đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp hàng năm).

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị của UBND tỉnh công bố chỉ số PCI năm 2021 và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong các năm tiếp theo; Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Xây dựng Kế hoạch UBND tỉnh tổ chức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, trình UBND tỉnh trước ngày 25/6 hàng năm và Kế hoạch UBND tỉnh tổ chức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, trình UBND tỉnh trước ngày 25/11 hàng năm; dự kiến các nội dung, thành phần tham dự tại các cuộc đối thoại, gặp gỡ hàng tháng của UBND tỉnh với doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng./.

Thứ bảy, 25/06/2022

Lịch công tác

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

521050

Trực tuyến 3

Hôm nay 38

Hôm qua 93