Bưu chính công ích

Danh mục TTHC không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

09/08/2018 167 Lượt xem

TT TTHC Ghi chú
I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1                     Thành lập công ty TNHH một thành viên do viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập  
2                     Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý  
3                     Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý  
4                     Giải thể công ty TNHH một thành viên  
II.   ĐẤU THẦU
5                     Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư  
6                     Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư  
7                     Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư  
8                     Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư  
9                     Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư  
10                Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư  
11                Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư  
12                Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án  
13                Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công  
14                Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi  
15                Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ  
16                Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  
17                Lựa chọn nhà thầu qua mạng  
18                Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn  
19                Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp  
20                Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa  
21                Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn  
22                Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa  
23                Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật  
24                Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  
25                Phê duyệt danh sách ngắn  
26                Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu  
27                Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu  
28                Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu  
29                Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu  
30                Làm rõ hồ sơ dự thầu  
31                Mở thầu  
32                Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn  
33                Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu  

Thứ ba, 18/02/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

398273

Trực tuyến 6

Hôm nay 100

Hôm qua 170