Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư

29/08/2014 709 Lượt xem

 Ngày 22/8/2014, Văn phòng Chính phủ ra thông báo số 337/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư


Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư diễn ra trong hai ngày 07-08/8/2014, tại thành phố Đà Nẵng dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phổ biến các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016 – 2020, về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; nội dung chính của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và dự thảo các văn bản hướng dẫn; hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu tổng giá trị tăng thêm trong nước trên địa bàn của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị.

Tại thông báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư để triển khai các nội dung quan trọng và có nhiều điểm đổi mới liên quan đến xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công trung hạn. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ và khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung này ngay sau khi kết thúc Hội nghị để bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Về triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014 và 5 năm 2011 – 2015 ở mức cao nhất; khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Tập trung đánh giá một cách khách quan, thẳng thắn, sát với thực tiễn tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách lớn trong tái cơ cấu kinh tế, trong thực hiện 3 đột phá lớn và bảo đảm các cân đối vĩ mô; vấn đề xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…

Về triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020, Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng. Đây là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong đổi mới công tác quản lý, sử dụng và tái cơ cấu đầu tư công. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 – 2020 tập trung thực hiện 2 chương trình là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Về triển khai Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu, để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư công và đấu thầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để doanh nghiệp, người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của luật.

Về phương pháp tính toán chỉ tiêu tổng giá trị tăng thêm trong nước trên địa bàn của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong sử dụng chỉ tiêu này cả ở tầm quốc gia và từng địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc tính toán và công bố chỉ tiêu này theo đúng quy định tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020./.

Chủ nhật, 09/08/2020

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

419193

Trực tuyến 4

Hôm nay 66

Hôm qua 115