Lịch công tác lãnh đạo

Lịch công tác tuần 50 [12/12 - 18/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
12/12
08:00: Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 (38/GM-BCH) 2899

Lịch công tác tuần 49 [05/12 - 11/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
05/12
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU) 2899
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU) 2899
Thứ ba
06/12
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU) 2899
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU) 2899
Thứ tư
07/12
08:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
14:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
Thứ năm
08/12
08:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
14:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
Thứ sáu
09/12
08:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
14:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899

Lịch công tác tuần 48 [28/11 - 04/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
28/11
07:30: Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (28-29/11/2022) 2899
Thứ ba
29/11
08:00: V/v mời dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng (1088-CV/TU) 2899
14:00: GM hội nghị thẩm định phương án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ( 154/GM-HĐTĐ) 2899
Thứ tư
30/11
07:30: Dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 2899
14:00: Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với nông dân năm 2022 (319/GM-VPUBND) 2899
Thứ sáu
02/12
14:00: Làm việc tại Nho Quan 2899

Lịch công tác tuần 47 [21/11 - 27/11/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
21/11
07:30: V/v mời dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (1074-CV/TU) 2899
14:00: V/v mời dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (1074-CV/TU) 2899
Thứ năm
24/11
13:30: Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực (1258/VPUBND-VP6) 2899
Thứ sáu
25/11
08:00: Giấy mời Hội nghị làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về đất đai - khoáng sản- công tác quy hoạch xây dựng tỉnh NB giai doạn 2011 đến tháng 6 năm 2022 (315/GM-VPUBND) 2899

Lịch công tác tuần 49 [05/12 - 11/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
05/12
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Thứ ba
06/12
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Thứ năm
08/12
08:00: Giấy mời hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021-2025 (2581/GM-CAT)

Lịch công tác tuần 48 [28/11 - 04/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
28/11
07:00: Tham dự Hội nghị cấp cao và Triển lãm kinh tế xanh (GEFE 2022) (435/UBND-VP9) (03 ngày 28,29,30/11/2022)
Thứ năm
01/12
08:30: GM dự Hội thảo khoa học "thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật hát Xẩm ở Ninh Bình (2217/GM-SVHTT)
08:30: Giấy mời Hội nghị về tình hình giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài 11 tháng đầu năm 2022 và các giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm 2022 (155/GM-STC)
Thứ sáu
02/12
08:00: Giấy mời thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV (lần 3) (77/GM-BKTNS)
14:00: Giấy mời thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV (lần 3) (77/GM-BKTNS)
Thứ bảy
03/12
08:00: Giấy mời dự diễn đàn "chấn hưng văn hoá - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững" (438/GM-BVHTTDL-HHVHDN)

Lịch công tác tuần 47 [21/11 - 27/11/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ tư
23/11
09:00: Giấy mời dự “Lễ Phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn” (316/GM-BCĐ)
14:00: GM dự hội nghị tổng kết công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 (189/GM-BCA)
Thứ năm
24/11
08:00: Tham dự buổi gặp gỡ của Lãnh đạo UBND tỉnh với các doanh nghiệp, HTX tháng 11/2022
Thứ sáu
25/11
14:00: GM hội nghị triển khai rà soát nhu cầu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo 2022 (2109/GM-SLĐTBXH)

Lịch công tác tuần 50 [12/12 - 18/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
12/12
07:00: Khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã (130/GM-SNN)
13:00: Khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã (130/GM-SNN)
Thứ ba
13/12
07:00: Khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã (130/GM-SNN)
13:00: Khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã (130/GM-SNN)

Lịch công tác tuần 49 [05/12 - 11/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
05/12
08:00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII (555-CV/ĐUK)
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII (555-CV/ĐUK)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Thứ ba
06/12
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII (555-CV/ĐUK)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Thứ tư
07/12
08:00: Giấy mời về việc xin chủ trương lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) (2966/KHĐT-KTN)
14:00: GM xin chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng các khu dân cư tại xã: Như Hòa, Kim Tân, Kim Đông; khu dân cư 3 xã Yên Lộc, Định Hóa, Tân Thành; khu dân cư thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn (386/GM-STNMT)
15:00: Giấy mời họp về việc đề nghị bố trí tái định cư phục vụ GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Vân và đường dẫn phía Tây sông Vân (391/GM-STNMT)

Lịch công tác tuần 48 [28/11 - 04/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
28/11
08:00: Giấy mời về việc di chuyển trạm biến áp 400kVA chống quá tải Kiến Thái và đường dây 0,4kV phục vụ thi công Dự án xây dựng mới cầu Kiến Trung, xã Kim Chính bắc qua sông Ân nằm trên tuyến đường tỉnh ĐT.481B (409/GM-KHĐT)
14:00: Giấy mời về việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống gà chất lượng cao của Công ty cổ phần giống chăn nuôi miền Bắc và đề xuất phương án giải quyết (2889/KHĐT-KTN)
15:00: Giấy mời họp ý kiến điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc Dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng (2338/GM-SGTVT)
Thứ ba
29/11
07:30: Giấy mời về thẩm định tiêu chí số 13 và một số nội dung của tiêu chí số 17, 18 tại các xã Khánh Công, Khánh Thuỷ, Khánh Mậu (25/GM-NN&PTNT)
08:00: V/v mời dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng (1088-CV/TU)
14:00: Giấy mời về thẩm định tiêu chí số 13 và một số nội dung của tiêu chí số 17, 18 tại các xã Khánh Công, Khánh Thuỷ, Khánh Mậu (25/GM-NN&PTNT)
Thứ tư
30/11
08:00: Dự HN đô thị toàn quốc năm 2022 phổ biến NQ số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của CP thực hiện NQ số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về QH XD, quản lý và PT bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (320/GM-VPUBND)
14:00: Giấy mời họp điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu dân cư mới An Hòa I, phường Ninh Phong (3522/GMH-SXD)
Thứ năm
01/12
07:30: Giấy mời thẩm định tiêu chí số 13 và một số nội dung của tiêu chí số 17, tiêu chí số 18 đối với các xã Văn Phong, Xích Thổ, Lạng Phong (43/GM-VPNTM)
13:30: Giấy mời thẩm định tiêu chí số 13 và một số nội dung của tiêu chí số 17, tiêu chí số 18 đối với các xã Văn Phong, Xích Thổ, Lạng Phong (43/GM-VPNTM)
Thứ sáu
02/12
09:00: Giấy mời dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 (322/GM-VPUBND)
13:30: Giấy mời thẩm định các tiêu chí số 3, 13; mục 17.7, 17.8, 17.11 tiêu chí số 17 và tiêu chí số 18 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (156/GM-UBND)

Lịch công tác tuần 47 [21/11 - 27/11/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ ba
22/11
08:00: Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 202
14:30: Giấy mời HN thống nhất nội dung Dự thảo Nghị quyết DM DA phải thu hồi đất và Danh mục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2023; Sửa đổi bổ sung bảng giá các loại đất và nội dung số liệu báo cáo TTrCP (370/GM-STNMT)
Thứ tư
23/11
07:30: Giấy mời về việc đánh giá, thẩm định xác nhận tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 (30/GM-NN)
13:30: Giấy mời về việc đánh giá, thẩm định xác nhận tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 (30/GM-NN)
14:00: Giấy mời triển khai Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 07/11/2022 về việc Thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận kiểm tra số 03/KL-BTNMT ngày 06/10/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường (3371/MH-SXD)
Thứ năm
24/11
07:30: GM hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình (đợt I năm 2022) (02/GM-HĐ)
13:30: GM hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình (đợt I năm 2022) (02/GM-HĐ)
Thứ sáu
25/11
14:30: Giấy mời hội nghị cho ý kiến về đề xuất của UBND thành phố về dự án Cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị hai bờ sông Vân (Đoạn từ cầu Lim đến cầu Vân Giang) (402/GM-KHĐT)
15:00: Giấy mời khai mạc về sơ kết hoạt động cụm địa bàn quốc phòng an toàn làm chủ năm 2022 (02/GM-CĐB)
Chủ nhật
27/11
19:30: Dự Lễ kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan (1862-2022) và đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM 2899

Lịch công tác tuần 50 [12/12 - 18/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ năm
15/12
08:00: Giấy mời dự hội thảo báo cáo đánh giá tình hình triển khai công tác đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (12/GM-ĐKKD)

Lịch công tác tuần 49 [05/12 - 11/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
05/12
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Thứ ba
06/12
08:00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII (555-CV/ĐUK)
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Thứ sáu
09/12
08:30: Dự hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP (423/BKHĐT-QLKTTW)

Lịch công tác tuần 48 [28/11 - 04/12/2022]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ ba
29/11
08:00: V/v mời dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng (1088-CV/TU)

Lịch công tác tuần 50 [12/12 - 18/12/2022]

Ngày tổ chức Lãnh đạo Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
12/12
Đinh Thị Thúy Ngần 08:00: Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 (38/GM-BCH) 2899
Bùi Minh Đức 07:00: Khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã (130/GM-SNN)
13:00: Khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã (130/GM-SNN)
Thứ ba
13/12
Bùi Minh Đức 07:00: Khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã (130/GM-SNN)
13:00: Khảo sát thực tế, đánh giá kết quả, hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã (130/GM-SNN)
Thứ năm
15/12
Đỗ Văn Phong 08:00: Giấy mời dự hội thảo báo cáo đánh giá tình hình triển khai công tác đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (12/GM-ĐKKD)

Lịch công tác tuần 49 [05/12 - 11/12/2022]

Ngày tổ chức Lãnh đạo Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
05/12
Đinh Thị Thúy Ngần 08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU) 2899
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU) 2899
Tạ Hoàng Hùng 08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Bùi Minh Đức 08:00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII (555-CV/ĐUK)
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII (555-CV/ĐUK)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Đỗ Văn Phong 08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Thứ ba
06/12
Đinh Thị Thúy Ngần 08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU) 2899
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU) 2899
Tạ Hoàng Hùng 08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Bùi Minh Đức 08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII (555-CV/ĐUK)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Đỗ Văn Phong 08:00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII (555-CV/ĐUK)
08:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
14:00: Dự điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 05-06/12/2022 (1102-CV/TU)
Thứ tư
07/12
Đinh Thị Thúy Ngần 08:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
14:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
Bùi Minh Đức 08:00: Giấy mời về việc xin chủ trương lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) (2966/KHĐT-KTN)
14:00: GM xin chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng các khu dân cư tại xã: Như Hòa, Kim Tân, Kim Đông; khu dân cư 3 xã Yên Lộc, Định Hóa, Tân Thành; khu dân cư thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn (386/GM-STNMT)
15:00: Giấy mời họp về việc đề nghị bố trí tái định cư phục vụ GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Vân và đường dẫn phía Tây sông Vân (391/GM-STNMT)
Thứ năm
08/12
Đinh Thị Thúy Ngần 08:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
14:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
Tạ Hoàng Hùng 08:00: Giấy mời hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021-2025 (2581/GM-CAT)
Thứ sáu
09/12
Đinh Thị Thúy Ngần 08:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
14:00: Dự kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (71/GM-TTHĐ) 2899
Đỗ Văn Phong 08:30: Dự hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP (423/BKHĐT-QLKTTW)

Thứ năm, 08/12/2022

Lịch công tác

Lịch công tác lãnh đạo

hỗ trợ doanh nghiệp

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp Chuyên trang hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN

Dịch vụ công

Khảo sát dịch vụ công Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia Cổng dịch vụ công quốc gia

hệ thống văn bản

Hệ thống Văn bản của Sở Văn bản QPPL Tỉnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Liên kết Website

Công báo Chính phủ Công báo tỉnh Ninh Bình Cổng thông tin Bộ Kế hoạch & Đầu tư Cổng Thông tin tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở công thương tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Thống kê truy cập

548162

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 56

Hôm qua: 156