Lịch công tác lãnh đạo

Lịch công tác tuần 31 [02/08 - 08/08/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
02/08
09:00: Mời họp thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh, hiện đại" (283/MH-KHĐT) 2799

Lịch công tác tuần 30 [26/07 - 01/08/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
26/07
10:15: GM về việc thẩm tra một số dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (26/GM-BKTNS) 2799
13:45: GM về việc thẩm tra một số dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (26/GM-BKTNS) 2799
Thứ ba
27/07
07:30: GM về việc thẩm tra một số dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (26/GM-BKTNS) 2799
Thứ tư
28/07
08:00: Mời họp chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất (144/GM-STNMT)

Lịch công tác tuần 29 [19/07 - 25/07/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
19/07
13:45: Giấy mời thẩm định các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt I năm 2021 (06/GM-VPĐP) 2799
Thứ sáu
23/07
13:45: Về việc thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (25/GM-BKTNS) 2799
Thứ bảy
24/07
07:30: Về việc thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (25/GM-BKTNS) 2799

Lịch công tác tuần 28 [12/07 - 18/07/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ tư
14/07
07:30: V/v mời dự HN cán bộ chủ chốt của tỉnh (331-CV/TU) 2799
Thứ năm
15/07
07:30: Giấy mời thẩm định các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt I năm 2021 (06/GM-VPĐP) 2799
Thứ sáu
16/07
07:30: Giấy mời thẩm định các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt I năm 2021 (06/GM-VPĐP) 2799

Lịch công tác tuần 28 [12/07 - 18/07/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ tư
14/07
07:30: V/v mời dự HN cán bộ chủ chốt của tỉnh (331-CV/TU) 2799
Thứ sáu
16/07
08:00: V/v mời dự hội nghị BCH Đảng bộ khối lần thứ 4, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (193-CV/ĐUK) 2799

Lịch công tác tuần 31 [02/08 - 08/08/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
02/08
14:00: HN nghe báo cáo một số đề xuất để XD và PT đô thị Ninh Bình; PA Quy hoạch chi tiết tổ hợp shophouse kết hợp thương mại, dịch vụ và công viên vui chơi giải trí hai bờ sông Vân; Đề án Trung tâm hành chính tập trung tỉnh (130/GM-UBND) 2899

Lịch công tác tuần 30 [26/07 - 01/08/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ ba
27/07
07:30: Giấy mời dự Lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) (128/GM-UBND) 2899
08:00: GM dự Hội nghị sơ kết 06 tháng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và xét công nhận cho xã đạt chuẩn nông thôn mới (127/GM-UBND) 2899
Thứ tư
28/07
09:00: GM về việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV của Ban KTNS (27/GM-BKTNS) 2899
Thứ năm
29/07
07:30: GM dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (36/GM-TTHĐ) 2899
13:30: GM dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (36/GM-TTHĐ) 2899
Thứ sáu
30/07
07:30: GM dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (36/GM-TTHĐ) 2899
13:30: GM dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (36/GM-TTHĐ) 2899

Lịch công tác tuần 29 [19/07 - 25/07/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
19/07
07:30: Giấy mời dự Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khoá XV (120/GM-UBND) 2899
14:00: GM dội nghị bàn về nguồn lực (đấu giá quyền sử dụng đất) để trả nợ xây dựng cơ bản và thực hiện các công trình của tỉnh giai đoạn 2021-2026 (122/GM-UBND) 2899

Lịch công tác tuần 28 [12/07 - 18/07/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ ba
13/07
08:00: V/v mời dự Hội nghị trực tuyến Diễn đàn "Đối thoại phát triển địa phương 2021" (328-CV/TU) 2899
14:00: V/v dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Ban Chỉ đạo 35, BCĐ công tác thông tin đối ngoại (12-CV/BCĐ) 2899
Thứ tư
14/07
07:30: V/v mời dự HN cán bộ chủ chốt của tỉnh (331-CV/TU) 2899
15:00: V/v dự hội nghị triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (332-CV/TU) 2899
Thứ năm
15/07
13:30: V/v mời dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (335-CV/TU) 2899

Lịch công tác tuần 31 [02/08 - 08/08/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
02/08
09:00: Mời họp thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh, hiện đại" (283/MH-KHĐT) 2799

Lịch công tác tuần 30 [26/07 - 01/08/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
26/07
09:00: GM về việc thẩm tra một số dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (26/GM-BKTNS) 2799
Thứ tư
28/07
07:15: Kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 2799

Lịch công tác tuần 29 [19/07 - 25/07/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ sáu
23/07
10:00: Về việc thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (25/GM-BKTNS) Thời gian bắt đầu 2799
Thứ bảy
24/07
13:45: Về việc thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (25/GM-BKTNS) 2799
Chủ nhật
25/07
07:30: Về việc thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (25/GM-BKTNS) 2799

Lịch công tác tuần 28 [12/07 - 18/07/2021]

Ngày tổ chức Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ tư
14/07
07:30: V/v mời dự HN cán bộ chủ chốt của tỉnh (331-CV/TU) 2799
08:00: Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội (1129/GM-LĐTBXH) 2799

Lịch công tác tuần 31 [02/08 - 08/08/2021]

Ngày tổ chức Lãnh đạo Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
02/08
Bùi Minh Đức 09:00: Mời họp thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh, hiện đại" (283/MH-KHĐT) 2799
Đinh Thị Thúy Ngần 14:00: HN nghe báo cáo một số đề xuất để XD và PT đô thị Ninh Bình; PA Quy hoạch chi tiết tổ hợp shophouse kết hợp thương mại, dịch vụ và công viên vui chơi giải trí hai bờ sông Vân; Đề án Trung tâm hành chính tập trung tỉnh (130/GM-UBND) 2899
Tạ Hoàng Hùng 09:00: Mời họp thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh, hiện đại" (283/MH-KHĐT) 2799

Lịch công tác tuần 30 [26/07 - 01/08/2021]

Ngày tổ chức Lãnh đạo Nội dung công việc Xe phục vụ Ghi chú
Thứ hai
26/07
Bùi Minh Đức 10:15: GM về việc thẩm tra một số dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (26/GM-BKTNS) 2799
13:45: GM về việc thẩm tra một số dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (26/GM-BKTNS) 2799
Tạ Hoàng Hùng 09:00: GM về việc thẩm tra một số dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (26/GM-BKTNS) 2799
Thứ ba
27/07
Bùi Minh Đức 07:30: GM về việc thẩm tra một số dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV (26/GM-BKTNS) 2799
Đinh Thị Thúy Ngần 07:30: Giấy mời dự Lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) (128/GM-UBND) 2899
08:00: GM dự Hội nghị sơ kết 06 tháng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và xét công nhận cho xã đạt chuẩn nông thôn mới (127/GM-UBND) 2899
Thứ tư
28/07
Bùi Minh Đức 08:00: Mời họp chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất (144/GM-STNMT)
Đinh Thị Thúy Ngần 09:00: GM về việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV của Ban KTNS (27/GM-BKTNS) 2899
Tạ Hoàng Hùng 07:15: Kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 2799
Thứ năm
29/07
Đinh Thị Thúy Ngần 07:30: GM dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (36/GM-TTHĐ) 2899
13:30: GM dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (36/GM-TTHĐ) 2899
Thứ sáu
30/07
Đinh Thị Thúy Ngần 07:30: GM dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (36/GM-TTHĐ) 2899
13:30: GM dự kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (36/GM-TTHĐ) 2899

Thứ năm, 29/07/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

466445

Trực tuyến 4

Hôm nay 88

Hôm qua 154