Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

26/09/2018 2636 Lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH

 

Stt

Họ và tên

Tên phòng

Hộp thư công vụ

1

Đinh Thị Thuý Ngần

Lãnh đạo Sở

ngandtt.khdt@ninhbinh.gov.vn

2

Bùi Minh Đức

Lãnh đạo Sở

ducbm.khdt@ninhbinh.gov.vn

3

Đỗ Văn Phong

Lãnh đạo Sở

phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn

4

Tạ Hoàng Hùng

Lãnh đạo Sở

hungth.khdt@ninhbinh.gov.vn

5

Lê Minh Tiến

Văn phòng

tienlm.khdt@ninhbinh.gov.vn

6

Dương Đức Nghĩa

Văn phòng

nghiadd.khdt@ninhbinh.gov.vn

7

Ninh Thị Thanh Hương

Văn phòng

huongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn

8

Đỗ Thị Kim Quế

Văn phòng

quedtk.khdt@ninhbinh.gov.vn

9

Lê Thành Trung

Văn phòng

trunglt.khdt@ninhbinh.gov.vn

10

Đinh Thị Ngọc Anh

Văn phòng

anhdtn.khdt@ninhbinh.gov.vn

11

Phạm Thị Huế

Văn phòng

huept.khdt@ninhbinh.gov.vn

12

Vũ Hải Trần

Thanh tra

tranvh.khdt@ninhbinh.gov.vn

13

Cao Thị Thu Phương

Thanh tra

phuongctt.khdt@ninhbinh.gov.vn

14

Nguyễn Tiến Thịnh

Thanh tra

thinhnt.khdt@ninhbinh.gov.vn

15

Trần Xuân Trang

Thanh tra

trangtx.khdt@ninhbinh.gov.vn

16

Trịnh Xuân Nghĩa

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

nghiatx.khdt@ninhbinh.gov.vn

17

Nhữ Văn Quang

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

quangnv.khdt@ninhbinh.gov.vn

18

Bùi Đức Chung

Phòng Kinh tế ngành

chungbd.khdt@ninhbinh.gov.vn

19

Mai Thanh Thảo

Phòng Kinh tế ngành

thaomt.khdt@ninhbinh.gov.vn

20

Ninh Thị Thu Phương

Phòng Kinh tế ngành

phuongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn

21

Ninh Thị Ngọc Anh

Phòng Kinh tế ngành

anhntn.khdt@ninhbinh.gov.vn

22

Trịnh Thị Kim Thoa

Phòng Kinh tế ngành

thoattk.khdt@ninhbinh.gov.vn

23

An Quang Trung

Phòng Khoa giáo, Văn xã

trungaq.khdt@ninhbinh.gov.vn

24

Nguyễn Thị Thuỳ An

Phòng Khoa giáo, Văn xã

anntt.khdt@ninhbinh.gov.vn

25

Nguyễn Văn Kiên

Phòng Khoa giáo, Văn xã

kiennv.khdt@ninhbinh.gov.vn

26

Lương Văn Tú

Phòng Khoa giáo, Văn xã

tulv.khdt@ninhbinh.gov.vn

27

Lã Văn Bình

Phòng Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT

binhlv.khdt@ninhbinh.gov.vn

28

Trịnh Thị Ngọc Tú

Phòng Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT

tuttn.khdt@ninhbinh.gov.vn

29

Phạm Liên Sơn

Phòng Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT

sonpl.khdt@ninhbinh.gov.vn

30

Phan Tiến Thành

Phòng Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT

thanhpt.khdt@ninhbinh.gov.vn

31

Nguyễn Ngọc Sơn

Phòng Kinh tế đối ngoại

sonnn.khdt@ninhbinh.gov.vn

32

Lê Văn Đắc

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

daclv.khdt@ninhbinh.gov.vn

33

Phạm Thị Cam

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

campt.khdt@ninhbinh.gov.vn 

34

Trần Đức Mạnh

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

manhtd.khdt@ninhbinh.gov.vn 

35

Đinh Xuân Quảng

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

quangdx.khdt@ninhbinh.gov.vn

36

Đỗ Thị Hiền

Phòng Đăng ký kinh doanh

hiendt.khdt@ninhbinh.gov.vn

37

Trương Thị Mai Hạnh

Phòng Đăng ký kinh doanh

hanhttm.khdt@ninhbinh.gov.vn

38

Chu Văn Tiến

Phòng Đăng ký kinh doanh

tiencv.khdt@ninhbinh.gov.vn

39

Phạm Vũ Duy

Phòng Đăng ký kinh doanh

duypv.khdt@ninhbinh.gov.vn

40

Trần Thị Tuyến

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

tuyentt.khdt@ninhbinh.gov.vn

41

Nguyễn Thị Như Trang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

trangntn.khdt@ninhbinh.gov.vn

42

Tống Hữu Trâm

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

tramth.khdt@ninhbinh.gov.vn

43

Phạm Bằng Giang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

giangpb.khdt@ninhbinh.gov.vn

44

Vũ Nữ Ánh Dương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

duongvna.khdt@ninhbinh.gov.vn

45

Phạm Minh Châm

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

champm.khdt@ninhbinh.gov.vn

46

Đinh Đức Tấn

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

tandd.khdt@ninhbinh.gov.vn

47

Phan Thanh Lâm

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

lampt.khdt@ninhbinh.gov.vn

48

Nguyễn Thị Phương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

phuongnt.khdt@ninhbinh.gov.vn

49

Tường Thị Thanh Nhàn

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

nhanttt.khdt@ninhbinh.gov.vn

50

Vũ Thuỳ Dương

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

duongvt.khdt@ninhbinh.gov.vn

51

Phạm Thị Phương Dung

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

dungptp.khdt@ninhbinh.gov.vn

52

Phạm Ngọc Nam

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

nampn.khdt@ninhbinh.gov.vn

53

Ngô Thị Thu Quyên

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quyennt.khdt@ninhbinh.gov.vn

54

Đinh Thị Minh Thu

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

thudtm.khdt@ninhbinh.gov.vn

55

Đỗ Văn Nguyện

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

nguyendv.khdt@ninhbinh.gov.vn

56

Nguyễn Thị Kim Liên

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

lienntk.khdt@ninhbinh.gov.vn

57

Lê Quang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quangl.khdt@ninhbinh.gov.vn

58

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

hoantt.khdt@ninhbinh.gov.vn

59

Nguyễn Lê Quang

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

lequang.khdt@ninhbinh.gov.vn

60

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

quynhntx.khdt@ninhbinh.gov.vn

61

Lê Minh Phượng

Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình

phuonglm.khdt@ninhbinh.gov.vn

 

 

Thứ năm, 29/07/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

466442

Trực tuyến 5

Hôm nay 85

Hôm qua 154