Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Danh sách công chức, viên chức

26/09/2018 4525 Lượt xem

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH

 

Stt Họ và tên Tên phòng Hộp thư công vụ
1 Đinh Thị Thuý Ngần Giám đốc Sở ngandtt.khdt@ninhbinh.gov.vn
2 Bùi Minh Đức Phó Giám đốc Sở ducbm.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Đỗ Văn Phong Phó Giám đốc Sở phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn
4 Tạ Hoàng Hùng Phó Giám đốc Sở hungth.khdt@ninhbinh.gov.vn
5 Lê Văn Đắc Văn phòng daclv.khdt@ninhbinh.gov.vn
6 Trịnh Xuân Nghĩa Văn phòng nghiatx.khdt@ninhbinh.gov.vn
7 Ninh Thị Thanh Hương Văn phòng huongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn
8 Đỗ Thị Kim Quế Văn phòng quedtk.khdt@ninhbinh.gov.vn
9 Đinh Thị Ngọc Anh Văn phòng anhdtn.khdt@ninhbinh.gov.vn
10 Phạm Thị Huế Văn phòng huept.khdt@ninhbinh.gov.vn
11 Vũ Hải Trần Thanh tra tranvh.khdt@ninhbinh.gov.vn
12 Cao Thị Thu Phương Thanh tra phuongctt.khdt@ninhbinh.gov.vn
13 Nguyễn Tiến Thịnh Thanh tra thinhnt.khdt@ninhbinh.gov.vn
14 Trần Xuân Trang Thanh tra trangtx.khdt@ninhbinh.gov.vn
15 Lê Minh Tiến Phòng Tổng hợp, Quy hoạch tienlm.khdt@ninhbinh.gov.vn
16 Ninh Thị Thu Phương Phòng Tổng hợp, Quy hoạch phuongntt.khdt@ninhbinh.gov.vn
17 Đỗ Văn Nguyện Phòng Tổng hợp, Quy hoạch nguyendv.khdt@ninhbinh.gov.vn
18 Nhữ Văn Quang Phòng Tổng hợp, Quy hoạch quangnv.khdt@ninhbinh.gov.vn
19 Nguyễn Thị Kim Liên Phòng Tổng hợp, Quy hoạch lienntk.khdt@ninhbinh.gov.vn
20 Lê Thành Trung Phòng Tổng hợp, Quy hoạch trunglt.khdt@ninhbinh.gov.vn
21 Bùi Đức Chung Phòng Kinh tế ngành chungbd.khdt@ninhbinh.gov.vn
22 Mai Thanh Thảo Phòng Kinh tế ngành thaomt.khdt@ninhbinh.gov.vn
23 Ninh Thị Ngọc Anh Phòng Kinh tế ngành anhntn.khdt@ninhbinh.gov.vn
24 Trịnh Thị Kim Thoa Phòng Kinh tế ngành thoattk.khdt@ninhbinh.gov.vn
25 An Quang Trung Phòng Khoa giáo, Văn xã trungaq.khdt@ninhbinh.gov.vn
26 Nguyễn Thị Thùy An Phòng Khoa giáo, Văn xã anntt.khdt@ninhbinh.gov.vn
27 Nguyễn Văn Kiên Phòng Khoa giáo, Văn xã kiennv.khdt@ninhbinh.gov.vn
28 Lương Văn Tú Phòng Khoa giáo, Văn xã tulv.khdt@ninhbinh.gov.vn
29 Nguyễn Ngọc Sơn Phòng Khoa giáo, Văn xã sonnn.khdt@ninhbinh.gov.vn
30 Lã Văn Bình Phòng Thẩm định và Giám sát binhlv.khdt@ninhbinh.gov.vn
31 Dương Đức Nghĩa Phòng Thẩm định và Giám sát nghiadd.khdt@ninhbinh.gov.vn
32 Trịnh Thị Ngọc Tú Phòng Thẩm định và Giám sát tuttn.khdt@ninhbinh.gov.vn
33 Phạm Liên Sơn Phòng Thẩm định và Giám sát sonpl.khdt@ninhbinh.gov.vn
34 Phan Tiến Thành Phòng Thẩm định và Giám sát thanhpt.khdt@ninhbinh.gov.vn
35 Đỗ Thị Hiền Phòng Đăng ký kinh doanh hiendt.khdt@ninhbinh.gov.vn
36 Phạm Thị Cam Phòng Đăng ký kinh doanh campt.khdt@ninhbinh.gov.vn 
37 Trần Đức Mạnh Phòng Đăng ký kinh doanh manhtd.khdt@ninhbinh.gov.vn 
38 Chu Văn Tiến Phòng Đăng ký kinh doanh tiencv.khdt@ninhbinh.gov.vn
39 Trương Thị Mai Hạnh Phòng Đăng ký kinh doanh hanhttm.khdt@ninhbinh.gov.vn
40 Đinh Xuân Quảng Phòng Đăng ký kinh doanh quangdx.khdt@ninhbinh.gov.vn
41 Phạm Vũ Duy Phòng Đăng ký kinh doanh duypv.khdt@ninhbinh.gov.vn
42 Trần Thị Tuyến Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình tuyentt.khdt@ninhbinh.gov.vn
43 Nguyễn Thị Như Trang Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình trangntn.khdt@ninhbinh.gov.vn
44 Tống Hữu Trâm Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình tramth.khdt@ninhbinh.gov.vn
45 Phạm Bằng Giang Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình giangpb.khdt@ninhbinh.gov.vn
46 Vũ Nữ Ánh Dương Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình duongvna.khdt@ninhbinh.gov.vn
47 Phạm Minh Châm Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình champm.khdt@ninhbinh.gov.vn
48 Đinh Đức Tấn Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình tandd.khdt@ninhbinh.gov.vn
49 Phan Thanh Lâm Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình lampt.khdt@ninhbinh.gov.vn
50 Nguyễn Thị Phương Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình phuongnt.khdt@ninhbinh.gov.vn
51 Tường Thị Thanh Nhàn Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình nhanttt.khdt@ninhbinh.gov.vn
52 Vũ Thuỳ Dương Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình duongvt.khdt@ninhbinh.gov.vn
53 Phạm Thị Phương Dung Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình dungptp.khdt@ninhbinh.gov.vn
54 Phạm Ngọc Nam Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình nampn.khdt@ninhbinh.gov.vn
55 Lê Thanh Hải Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình hailt.khdt@ninhbinh.gov.vn
56 Ngô Thị Thu Quyên Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình quyennt.khdt@ninhbinh.gov.vn
57 Đinh Thị Minh Thu Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình thudtm.khdt@ninhbinh.gov.vn
58 Lê Quang Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình quangl.khdt@ninhbinh.gov.vn
59 Nguyễn Thị Thanh Hoa Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình hoantt.khdt@ninhbinh.gov.vn
60 Nguyễn Lê Quang Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình lequang.khdt@ninhbinh.gov.vn
61 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình quynhntx.khdt@ninhbinh.gov.vn
62 Lê Minh Phượng Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình phuonglm.khdt@ninhbinh.gov.vn
63 Vũ Huy Toàn Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình toanvh.khdt@ninhbinh.gov.vn
64 Lâm Thị Bích Đào Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình daoltb.khdt@ninhbinh.gov.vn
65 Đặng Thị Như Quỳnh Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình quynhdtn.khdt@ninhbinh.gov.vn
66 Nguyễn Thị Huyền Trang Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình trangnth.khdt@ninhbinh.gov.vn
67 Đinh Linh Chi Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình chidl.khdt@ninhbinh.gov.vn
68 Nguyễn Thị Nhung Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình nhungnt.khdt@ninhbinh.gov.vn
69 Tô Thị Hồng Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình hongtt.khdt@ninhbinh.gov.vn
70 Vũ Thùy Dương Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình duongvt.khdt@ninhbinh.gov.vn
71 Nguyễn Minh Quyết Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình quyetnm.khdt@ninhbinh.gov.vn
72 Vũ Đức Dương Trung tâm XTĐT & HTPTDN Ninh Bình duongvd.khdt@ninhbinh.gov.vn

Thứ năm, 08/12/2022

Lịch công tác

Lịch công tác lãnh đạo

hỗ trợ doanh nghiệp

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp Chuyên trang hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN

Dịch vụ công

Khảo sát dịch vụ công Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia Cổng dịch vụ công quốc gia

hệ thống văn bản

Hệ thống Văn bản của Sở Văn bản QPPL Tỉnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Liên kết Website

Công báo Chính phủ Công báo tỉnh Ninh Bình Cổng thông tin Bộ Kế hoạch & Đầu tư Cổng Thông tin tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở công thương tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Thống kê truy cập

548159

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 53

Hôm qua: 156